Tidningsartikel med foto om Thorborg Rappe
Text

Thorborg Rappe – föreståndare på Föreningen för sinnesslöa barns vårds skola

Thorborg Rappe (1832–1902) var pedagog och pionjär inom vård och utbildning av barn med psykisk funktionsnedsättning. Mellan åren 1878-1891 var hon föreståndare för den skola som Föreningen för sinnesslöa barns vård drev på Norrtullsgatan.

I den här artikeln i tidskriften Idun kan man läsa om hur Thorborg Rappe blev föreståndare på skolan, som var en av föregångarna inom sitt område:

”Det var då hon genom en god vän hörde talas om den lilla skolan i Stockholm, dit några varmhjärtade människovänner samlat ett antal af dessa stackars andliga krymplingar, hvilka ända till det sista årtiondet af detta århundrade fått levfa sitt arma, sollösa lif, utan att man kommit på tanken, att något kunde göras för att sprida en stråle af ljus och glädje i deras mörker.”

Thorborg Rappe skrev också Sveriges första lärobok om undervisning av barn med psykisk funktionsnedsättning. 1891 slutade hon som föreståndare på skolan för att istället ansvara för Arbetshemmet för Qvinliga idoter. 

På den här tiden kallades personer med psykiska funktionsnedsättningar för idioter eller sinnesslöa.

Läs mer om Thorborg Rappe och Föreningen för sinnesslöa barns vård under ”Mer i Stockholmskällan”.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barn från Slagsta skola leker affär

Barn från Slagsta skola leker affär

Emanuella Carlbeck – en pionjär inom vården av barn med psykisk funktionsnedsättning

Emanuella Carlbeck – en pionjär inom vården av barn med psykisk funktionsnedsättning

En dag på Slagsta internatskola

En dag på Slagsta internatskola

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Carl Magnus 12 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Carl Magnus 12 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Dorotea Amalia 12 år intagen på föreningens skola 1895

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Dorotea Amalia 12 år intagen på föreningens skola 1895

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Karl Oskar 8 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Karl Oskar 8 år intagen på föreningens skola 1896

Lektion i skomakeri på Slagsta skola - 1920-tal

Lektion i skomakeri på Slagsta skola - 1920-tal

Signe Lagerwall - föreståndare på Slagsta skolhem

Signe Lagerwall - föreståndare på Slagsta skolhem

Skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning - ritningar till "Skolan för sinnesslöa barn" 1875-1878

Skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning - ritningar till "Skolan för sinnesslöa barn" 1875-1878

Skola för barn med psykiska funktionsnedsättningar

Skola för barn med psykiska funktionsnedsättningar

Skolan för ”sinnesslöa” barn - artikel i Stockholms Dagblad 1887

Skolan för ”sinnesslöa” barn - artikel i Stockholms Dagblad 1887

Thorborg Rappe - "Arbetshemmet för Qvinliga idioter" 1892

Thorborg Rappe - "Arbetshemmet för Qvinliga idioter" 1892

Undervisning med tyglappar på Slagsta skola

Undervisning med tyglappar på Slagsta skola

Utbildning av lärare till skolor för barn med psykiska funktionsnedsättningar

Utbildning av lärare till skolor för barn med psykiska funktionsnedsättningar

”Hvad gagnar det samhället och idioterna själva att intagas på idiotanstalt?” – folder från Föreningen för sinnesslöa barns vård 1896

”Hvad gagnar det samhället och idioterna själva att intagas på idiotanstalt?” – folder från Föreningen för sinnesslöa barns vård 1896

”Skolan man aldrig hör talas om” – reportage i Dagens Nyheter 1926

”Skolan man aldrig hör talas om” – reportage i Dagens Nyheter 1926