Maskinskrivet svar angående sexualundervisning från Bergshamra skola
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Svar från Bergshamra skola angående sexualundervisning

Från folkskoleinspektören i länet hade Bergshamra skola fått några frågor om hur sexualundervisningen på skolan fungerade. 

I svaret från skolan meddelade man bland annat att det var svårt att veta när ett barn var moget för sexualundervisning.

”Svårigheten är att bedöma, när ett barn är moget för sexualundervisning. Barn ha så sällan samma utvecklingsstadium. Hur ska man kunna ana, hur mycket barnet redan vet, och vad det är som just nu behöver upplysas om. Hur mycket kan barnet smälta och hur mycket kan sparas.” 

Att lärarna själva skulle undervisa i sexualkunskap ansågs också tveksamt:

”Det är nog många gånger så att det är den stackars läraren själv, som måste undervisa i ett ämne, som han inte behärskar, vilket gör, tror jag, det hela förfelat och ger orsak till mycket pryderi och tokigheter.”

Folkskoleinspektören i distriktet, hade fått frågorna om sexualundervisning från Kungliga skolöverstyrelsen och vidarebefordrade dem sedan till skolorna. Folkskoleinspektören hade ansvar för ett skoldistrikt och hade som uppgift att inspektera skolorna en gång om året.

För att läsa frågorna och fler svar se under ”Mer i Stockholmskällan”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad