Text

Hur mycket arsenik ska man ta mot blekhet och magerhet? Brev till Dr Anton Nyström 1892

I augusti 1892 skriver C. D. Sahlberg ett brev till sin läkare Anton Nyström:

Nykroppa den 4/8 92
Herr Doctor Anton Nyström

Vid ett besök hos eder för en tid sedan blef jag tillrådd att mot blekhet och magerhet använda arsenik, men afstod för tillfället. Jag vore nu emellertid hågad försöka, då intet annat sätt torde hjälpa, och vore derför tacksam om Ni ville sända mig recept eller på apotek inlemna recept å arsenik under min adress. Ni torde omnämna huru mycket man utan risk, men med verkan bör intaga per gång, och huru ofta, samt hvilka sympton, som bruka följa med dess användning. Jag bor för närvarande på landet men kommer till Stockholm om några månader och har nu tid att försöka saken.

Högatkningsfullt C. D. Sahlberg

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Nu ligger jag en gammal mor till last" - Carl Jonsson, 24, ber Dr Nyström om hjälp

"Nu ligger jag en gammal mor till last" - Carl Jonsson, 24, ber Dr Nyström om hjälp

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

Den kristna dogmatikens labyrint - insändare av Anton Nyström 1880

Den kristna dogmatikens labyrint - insändare av Anton Nyström 1880

Doktor Anton Nyström porträtterad i Berlin 1904

Doktor Anton Nyström porträtterad i Berlin 1904

Häktade J. P. Olai tycker sig vara trakasserad av polisen - brev till Dr Anton Nyström 1893

Häktade J. P. Olai tycker sig vara trakasserad av polisen - brev till Dr Anton Nyström 1893

Sockerbagare vill ha hjälp sluta med "sjelfbefläckelse" - brev till Dr Nyström 1892

Sockerbagare vill ha hjälp sluta med "sjelfbefläckelse" - brev till Dr Nyström 1892