Text
Författare: Sahlberg, C. D.. Stockholms stadsarkiv

Hur mycket arsenik ska man ta mot blekhet och magerhet? Brev till Dr Anton Nyström 1892

I augusti 1892 skriver C. D. Sahlberg ett brev till sin läkare Anton Nyström:

Nykroppa den 4/8 92
Herr Doctor Anton Nyström

Vid ett besök hos eder för en tid sedan blef jag tillrådd att mot blekhet och magerhet använda arsenik, men afstod för tillfället. Jag vore nu emellertid hågad försöka, då intet annat sätt torde hjälpa, och vore derför tacksam om Ni ville sända mig recept eller på apotek inlemna recept å arsenik under min adress. Ni torde omnämna huru mycket man utan risk, men med verkan bör intaga per gång, och huru ofta, samt hvilka sympton, som bruka följa med dess användning. Jag bor för närvarande på landet men kommer till Stockholm om några månader och har nu tid att försöka saken.

Högatkningsfullt C. D. Sahlberg

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad