Maskinskrivet svar på frågor om hur sexualundervisningen fungerar i Ljusterö skola.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Svar från Ljusterö skola angående sexualundervisning

År 1950 var Ljusterö skola en av de skolor som fick svara på frågor om hur sexualundervisningen i skolan fungerade. Frågorna kom från folkskoleinspektören i distriktet.

I svaret skriver man bland annat att lärarna har svårt att följa den handledning som delats ut.

”För övrigt är det med stor motvilja de undervisa i ämnet på det sätt ’Handledningen’ förutsätter. Det hela är i sin detaljerade utförlighet obehagligt. Vad föräldrarna beträffar anse de undervisningen i denna form ’larvig’.”

Folkskoleinspektören i distriktet, hade fått frågorna om sexualundervisning från Kungliga skolöverstyrelsen och vidarebefordrade dem sedan till skolorna. Folkskoleinspektören hade ansvar för ett skoldistrikt och hade som uppgift att inspektera skolorna en gång om året.

För att läsa frågorna och fler svar se under ”Mer i Stockholmskällan”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad