Text
Författare: Stéenhoff, Frida (1865-1945). Stockholms stadsarkiv

Frida Stéenhoff berömmer Dr Nyström efter tal om reglementeringen - odaterat brev

Frida Stéenhoff var en kontroversiell författare och samhällsdebattör vid tiden runt sekelskiftet 1900. Hon menade att kvinnor borde skaffa sig ekonomisk självständighet, och lanserade i Sverige begreppet feminism i sin moderna betydelse. Liksom Dr Anton Nyström var hon en ivrig förespråkare för preventivmedel och friare kärleksförbindelser.

Det här brevet skickar hon efter att Anton Nyström hållit ett tal mot reglementeringen, d.v.s. det system som rådde mellan 1847-1918 där prostituerade kvinnor tvingades till regelbundna gynekologiska "besiktningar". Brevet renskrivet:

Kära Doktor Nyström!

Några rader för att uttrycka min glädje öfver Edert energiska, sympatiska och talangfulla uppträdande nu senast i reglementeringsfrågan. På rättvisans och kvinnornas vägnar ett varmt tack! Öfverståthållarembetets svar är i stil med det öfriga. Skola myndigheter, och de högsta till på köpet, först genom uppror och revolution tvingas att göra rätt för sig? Jag hoppas dock att rätten och humaniteten på ett mildare sätt, tack vare Eder kraft och logiska klarhet, skall segra.

Hur står det till i F. Y. F.? Jag hoppas att Ni hade angenämt sist, och att Rahes och Anna Lindhagens religiösa intresse kunde modifieras af de nitiska vidskepelsebekämparne.

G. hälsar Eder vänligast och skulle tycka det vara synnerligen roligt att få några ord vid lägligt tillfälle.

Tack för gästfrihet senast och var god framför våra vördsamma och hjärtliga hälsningar till Fru N. Vi må så väl själen kan må i denna kulturfientliga stad.

Hastligen, Tillgifna
Frida Stéenhoff

G är Frida Stéenhoffs make Gotthilf Stéenhoff, den kulturfientliga staden är förmodligen Sundsvall eller Oskarshamn där Stéenhoff bodde i olika perioder på grund av att maken hade sina läkartjänster i dessa städer.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad