Text

Frida Stéenhoff berömmer Dr Nyström efter tal om reglementeringen - odaterat brev

Frida Stéenhoff var en kontroversiell författare och samhällsdebattör vid tiden runt sekelskiftet 1900. Hon menade att kvinnor borde skaffa sig ekonomisk självständighet, och lanserade i Sverige begreppet feminism i sin moderna betydelse. Liksom Dr Anton Nyström var hon en ivrig förespråkare för preventivmedel och friare kärleksförbindelser.

Det här brevet skickar hon efter att Anton Nyström hållit ett tal mot reglementeringen, d.v.s. det system som rådde mellan 1847-1918 där prostituerade kvinnor tvingades till regelbundna gynekologiska "besiktningar". Brevet renskrivet:

Kära Doktor Nyström!

Några rader för att uttrycka min glädje öfver Edert energiska, sympatiska och talangfulla uppträdande nu senast i reglementeringsfrågan. På rättvisans och kvinnornas vägnar ett varmt tack! Öfverståthållarembetets svar är i stil med det öfriga. Skola myndigheter, och de högsta till på köpet, först genom uppror och revolution tvingas att göra rätt för sig? Jag hoppas dock att rätten och humaniteten på ett mildare sätt, tack vare Eder kraft och logiska klarhet, skall segra.

Hur står det till i F. Y. F.? Jag hoppas att Ni hade angenämt sist, och att Rahes och Anna Lindhagens religiösa intresse kunde modifieras af de nitiska vidskepelsebekämparne.

G. hälsar Eder vänligast och skulle tycka det vara synnerligen roligt att få några ord vid lägligt tillfälle.

Tack för gästfrihet senast och var god framför våra vördsamma och hjärtliga hälsningar till Fru N. Vi må så väl själen kan må i denna kulturfientliga stad.

Hastligen, Tillgifna
Frida Stéenhoff

G är Frida Stéenhoffs make Gotthilf Stéenhoff, den kulturfientliga staden är förmodligen Sundsvall eller Oskarshamn där Stéenhoff bodde i olika perioder på grund av att maken hade sina läkartjänster i dessa städer.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

Anna Wessmann ber om att bli utskriven från Besiktningsbyrån. Brev till Sedlighetspolisen den 22 februari 1885

Anna Wessmann ber om att bli utskriven från Besiktningsbyrån. Brev till Sedlighetspolisen den 22 februari 1885

Doktor Anton Nyström porträtterad i Berlin 1904

Doktor Anton Nyström porträtterad i Berlin 1904

Frida Stéenhoff, Hvarför skola kvinnorna vänta? föredrag om den kvinnliga rösträtten, hållet i Stockholm den 23 nov 1905

Frida Stéenhoff, Hvarför skola kvinnorna vänta? föredrag om den kvinnliga rösträtten, hållet i Stockholm den 23 nov 1905

Första feministen
Tema

Första feministen

Frida Stéenhoff var en tongivande företrädare i kampen för kvinnlig rösträtt under början av 1900-talet. Hon var också den första i Sverige som använde begreppet "feminism" i betyd…

Kvinna inskriven för besiktning vid Prostitutionsbyrån

Kvinna inskriven för besiktning vid Prostitutionsbyrån

Motion i kommunfullmäktige 1911 om stoppade anslag till reglementeringen av prostituerade

Motion i kommunfullmäktige 1911 om stoppade anslag till reglementeringen av prostituerade

Prostitutionen och Lösdrifvarlagen. Professor J. E. Johanssons reservation till Reglementeringskommitténs betänkande rörande lösdrifvarlagens tillämpning på de s.k. helyrkesprostituerade.

Prostitutionen och Lösdrifvarlagen. Professor J. E. Johanssons reservation till Reglementeringskommitténs betänkande rörande lösdrifvarlagens tillämpning på de s.k. helyrkesprostituerade.

Reglementeringen i Stockholm

Reglementeringen i Stockholm

Texter
Tema

Texter

En text kan användas som historisk källa. Vi kan läsa människors berättelser och beskrivningar av händelser i historien genom polisrapporter, rättegångsprotokoll, brev och dagböcke…

Öfvergrepp af sedlighetspolisen. En ung, oförvitlig kvinna anhållen som prostituerad - pressklipp

Öfvergrepp af sedlighetspolisen. En ung, oförvitlig kvinna anhållen som prostituerad - pressklipp