Maskinskrivet svar från Roslagsbro skoldistrikt angående sexualundervisning i skolan
Text
Författare: Torsten Ölund. Stockholms stadsarkiv

Svar från Roslagsbro skoldistrikt angående sexualundervisning - 1951

Roslagsbro skoldistrikt hade från skolinspektören i distriktet fått några frågor om hur sexualundervisningen i skolan fungerade. 

Som svar på första frågan om sexualundervisning överhuvudtaget bedrivits i skolan svarar man att den bedrivits endast i liten omfattning eller inte alls. På frågorna om det fanns svårigheter med undervisningen samt hur föräldrarna ställt sig till den svarar man så här :

”att ifrågavarande undervisning till alla delar synes ha vållat betydande svårigheter, samt att målsmännen i stor utsträckning hava ställt sig oförstående till denna undervisning.”

Folkskoleinspektören i distriktet hade fått frågorna om sexualundervisning från Kungliga skolöverstyrelsen, och sedan vidarebefordrat dem till skolorna. Folkskoleinspektören hade ansvar för ett skoldistrikt och hade som uppgift att inspektera skolorna en gång om året.

För att läsa frågorna i sin helhet samt fler svar se under ”Mer i Stockholmskällan”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad