Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Hur var Tandefeldt klädd dagen för mordet på Axel von Fersen 1810?

Vid förhören efter mordet på riksmarskalk greve Axel von Fersen den 20 juni 1810 så var  rätten intresserad av vad olika vittnen kom ihåg vad gällde utseende och klädsel på den eller de personer som deltog i lynchningen.

Den anklagade Tandefeldt berättade själv om vilka kläder han hade på sig den dag von Fersen blev mördad: blå långbyxor, grönrandig manchestertröja med snedfickor på bröstet och först en mössa av svart tyg, men senare en hatt eftersom han tappade mössan. Några andra personer förhördes med avseende på vilka kläder Tandefeldt hade haft på sig den aktuella dagen.

Bagaränkan Elisabeth Almberg var 40 år. Tandefeldt hyrde rum hos henne och hon berättar att …

… Tandefeldt som wid missommartiden bodt hos henne, den 20de Junii, då han omkring klockan 9 på förmiddagen utgått, warit klädd uti grönrandig manchester tröja och blå långbyxor, hwilka kläder Tandefeldt jemnwäl påhaft enär han klockan 3 eller 4 på efter middagen hemkommit och hwarefter han den dagen ej widare warit ute…

Tandefeldt hade inte med ett ord nämnt vad som hade hänt under dagen när han kom hem igen.

Polisuppsyningsmannen Erik Henrik Kjellberg, 48 år som bodde i samma hus som Almberg berättar vid förhör hur…

… Tandefeldt den 20de Juni warit klädd; och förmälte Kellberg, härom tillspord, det han icke kunde lämna annan underrättelse än att Tandefeldt som wid nämnda tid bott i Kellbergs förhyrda gård å Glasbruksgatan på Södermalm, haft på sig manchestertröja och blå långbyxor när han på morgonstunden benämnda dag utgått …

Kjellberg var beredd att gå ed på sitt vittnesmål.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad