Sidorna ur protokollet med överste Gyllenstorms vittnesmål 1810.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Överste Gyllenstorm, vittne efter mordet på Axel von Fersen 1810

Vid förhören efter mordet på riksmarskalk greve Axel von Fersen den 20 juni 1810 så var rätten intresserad av vad olika vittnen kom ihåg vad gällde utseende och klädsel på den eller de personer som deltog i lynchningen. Några vittnen ansåg rätten vara extra viktiga för den anklagade Otto Johan Tandefeldts del. Ett av dessa vittnen var överste Gyllenstorm.

I förhörsprotokollet berättar överste Gyllenstorm att han inte sett själva misshandeln men då han …

… Klåckan mellan ett och tu den 20-de sistlidne Junii ankommit till Riddarhustorget och där bland Folkmassan hört omtalat det Hans Excellence Riksmarskalken blifvit å Rådhusgården ihjäl slagen, hade wittnet genast dit framträngt och sett Hans Excellencens döda kropp liggande utsträckt och utan rörelse framför Rådhustrappan. Wittnet, som härwid förmärkt någon af de kringstående sparka den döda kroppen tilsporde dem genast med alfvarsamhet Om de ej woro nöjda dermed att hafva mördat Excellensen? Då någon ur hopen med wild upsyn tilbaka frågat wittnet hvad han villa? Och hade i detsamma en karl klädd efter hvad wittnet willa minnas uti blå Sjömanskläder, sprungit upp på Excellencens bröst samt för att kunna gifva det en så mycket wåldsammare tryckning jemfötter hoppat upp och ned på detsamma, under det han utlåtit sig: Detta skall du ha din Prinsmördare! Hvarefter en annan lika klädd, men något mindre karl fram kommit och å den döda kroppen utöfvat samma Barbariska grymhet som den förra, varwid wittnet bortwändt ögonen och genast ifrån stället utan att bland wåldswerkarna eller åskådarna hafva blifvit warse någon som han kunde til namn eller yrke uppgifva.

Under rättegången tyckte översten att Tandefeldt såg ut som den man som först hoppade upp på den döda kroppen – men han vågade trots allt inte gå ed på det.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad