Sidorna ur protokollet med överste Gyllenstorms vittnesmål 1810.
Text

Överste Gyllenstorm, vittne efter mordet på Axel von Fersen 1810

Vid förhören efter mordet på riksmarskalk greve Axel von Fersen den 20 juni 1810 så var rätten intresserad av vad olika vittnen kom ihåg vad gällde utseende och klädsel på den eller de personer som deltog i lynchningen. Några vittnen ansåg rätten vara extra viktiga för den anklagade Otto Johan Tandefeldts del. Ett av dessa vittnen var överste Gyllenstorm.

I förhörsprotokollet berättar överste Gyllenstorm att han inte sett själva misshandeln men då han …

… Klåckan mellan ett och tu den 20-de sistlidne Junii ankommit till Riddarhustorget och där bland Folkmassan hört omtalat det Hans Excellence Riksmarskalken blifvit å Rådhusgården ihjäl slagen, hade wittnet genast dit framträngt och sett Hans Excellencens döda kropp liggande utsträckt och utan rörelse framför Rådhustrappan. Wittnet, som härwid förmärkt någon af de kringstående sparka den döda kroppen tilsporde dem genast med alfvarsamhet Om de ej woro nöjda dermed att hafva mördat Excellensen? Då någon ur hopen med wild upsyn tilbaka frågat wittnet hvad han villa? Och hade i detsamma en karl klädd efter hvad wittnet willa minnas uti blå Sjömanskläder, sprungit upp på Excellencens bröst samt för att kunna gifva det en så mycket wåldsammare tryckning jemfötter hoppat upp och ned på detsamma, under det han utlåtit sig: Detta skall du ha din Prinsmördare! Hvarefter en annan lika klädd, men något mindre karl fram kommit och å den döda kroppen utöfvat samma Barbariska grymhet som den förra, varwid wittnet bortwändt ögonen och genast ifrån stället utan att bland wåldswerkarna eller åskådarna hafva blifvit warse någon som han kunde til namn eller yrke uppgifva.

Under rättegången tyckte översten att Tandefeldt såg ut som den man som först hoppade upp på den döda kroppen – men han vågade trots allt inte gå ed på det.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Fersenska mordet : hur kunde det hända? / Gardar Sahlberg

Fersenska mordet : hur kunde det hända? / Gardar Sahlberg

Baron von Düben, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Baron von Düben, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Fersenska mordet 1810
Tema

Fersenska mordet 1810

Den 20 juni 1810 blev riksmarskalken, greve Axel von Fersen, ihjälslagen av en uppretad folkmassa mitt i Stockholm - mitt på blanka dagen. Det finns många myter om händelsen, som i…

Fersenska mordet : historiskt reportage från Stockholm den 20 juni 1810 / Ture Nerman

Fersenska mordet : historiskt reportage från Stockholm den 20 juni 1810 / Ture Nerman

Finländare i Stockholm (dvd)

Finländare i Stockholm (dvd)

GY Källkritik med Axel von Fersen
Tema

GY Källkritik med Axel von Fersen

Axel von Fersen var en av Sveriges mäktigaste och mest berömda personer i början av 1800-talet. Men det spreds ett rykte att han hade förgiftat kronprinsen, och en uppretad folkmas…

Historia om riksmarskalken Axel von Fersens mord utanför rådhuset i Stockholm den 20 juni 1810.

Historia om riksmarskalken Axel von Fersens mord utanför rådhuset i Stockholm den 20 juni 1810.

Hur var Tandefeldt klädd dagen för mordet på Axel von Fersen 1810?

Hur var Tandefeldt klädd dagen för mordet på Axel von Fersen 1810?

Kapten Skotte, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Kapten Skotte, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Kommissarie Alegren, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Kommissarie Alegren, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Mordet på Axel von Fersen / Herman Lindqvist

Mordet på Axel von Fersen / Herman Lindqvist

Moses Levin vittnar mot Tandefeldt efter mordet på Axel von Fersen 1810

Moses Levin vittnar mot Tandefeldt efter mordet på Axel von Fersen 1810

Obduktionen av greve Axel von Fersen 1810

Obduktionen av greve Axel von Fersen 1810

Rådhuset, Bondeska palatset,  Myntgatan 8

Rådhuset, Bondeska palatset, Myntgatan 8

Rådman Ekebom, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Rådman Ekebom, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Schatullmakare Berg, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Schatullmakare Berg, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Vem eller vilka mördade Axel von Fersen 1810?

Vem eller vilka mördade Axel von Fersen 1810?

Vem var Johan Otto Tandefeldt?

Vem var Johan Otto Tandefeldt?