Sidor ur förhörsprotokollen där Moses Levin vittnar mot Tandefeldt.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Moses Levin vittnar mot Tandefeldt efter mordet på Axel von Fersen 1810

Vid förhören efter mordet på riksmarskalk greve Axel von Fersen den 20 juni 1810 så var  rätten intresserad av vad olika vittnen kom ihåg om den anklagade matrosen Johan Otto Tandefeldt. Ingen kunde – eller ville – med bestämdhet peka ut Tandefeldt vid något speciellt tillfälle vid misshandeln. Men den judiske magasinsförvaltaren Moses Levin visste att Tandefeldt i ett avseende ljugit.

Tandefeldt hade i tidigare förhör sagt att han tappat sin mössa uppe i Hultgrens hus under tumultet då von Fersen försökt gömma sig där. När riksmarkskalken hade förts ut ur huset så hade Tandefeldt stannat kvar för att leta efter mössan utan att hitta den. När han lämnade huset träffade han på  magasinsförvaltaren Moses Levin precis utanför porten. Moses Levin skulle då ha berättat för Tandefeldt att von Fersen blivit mördad – något som enligt Tandefeldt skulle bevisa att mordet ägt rum medan han själv varit kvar uppe i Hultgrens hus. Levin kallades därför till förhör …

… och inkommen samt i Tandefeldts närwaro underrättad om anledningen till kallelsen, förklarade Moses Levin at Tandefeldts uppgifter i de delar han åberopat Moses Levins wittsord woro osanna, hällst Moses Lewin hwarken skulle hafwa  seht Tandefeldt den ifrågawarande dagen…

Levin berättade vidare att han tillbringat dagen med sin bror och på ett matställe i Gamla stan hört av andra gäster att Fersen blivit mördad. De undvek folksamlingarna så gott de kunde och hade därför inte sett någonting av misshandeln.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad