Sidor ur protokollet med kommissarie Alegrens vittnesmål 1810.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kommissarie Alegren, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Vid förhören efter mordet på riksmarskalk greve Axel von Fersen den 20 juni 1810 så var  rätten intresserad av vad olika vittnen kom ihåg vad gällde utseende och klädsel på den eller de personer som deltog i lynchningen. Några vittnen ansåg rätten vara extra viktiga för den anklagade Otto Johan Tandefeldts del. Ett av dessa vittnen var kapten kommissarie Alegren.

Vid förhöret berättar kommissarie Alegren att…

… Sedan Grefven några minuter på detta sätt blifvit wåldförd föll han antingen utaf mattighet eller handa werkan omkull på Rådhus gården några alnar ifrån oss … , såg jag att en til wäxten liten karl, hvars anletsdrag jag såsom närsynt icke kunde urskilja, men funno wara klädd i mörk blå uniform och, förmodligen til någon tapperhets Medaille hörande gult band i knapphålet, slå med en i handen hafvande Käpp, åt det ställe på marken, där Grefvens hufvud låg, samt dymedelst och äfven derigenom, att han efter några ifriga slag sprungo upp på kroppen och med flera hopp på densamma närmast halsen och bröstet, gaf efther mitt omdöme Grefven mordslaget, hwaruti han likwäl blef understödd af flera omkring Grefvens kropp stående och i Sjömanströja och Lång byxor klädda och af mig icke kända personer hvilka upmuntrade af exemplet likaledes med sina käppar slogo på Grefvens kropp och sprungo upp på densamma under hopp och trampningar. På ett sådant Barbariskt och Tigarlikt sätt ändades Grefvens lif…

Efter lynchningen träffade Alegren en lång, sjömansklädd man som sade sig heta Tandefeldt. Mannen hade låtit förstå att han tagit aktiv del i uppträdet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad