Omslagsbild Fersenska mordet hur kunde det hända?
Litteraturtips
Författare: Sahlberg, Gardar (1908-1983). Stockholms stadsbibliotek

Fersenska mordet : hur kunde det hända? / Gardar Sahlberg

I blint raseri kastade sig pöbeln över den medvetslöse. Han släpades fram mitt på gården. Man spottade på honom, sparkade honom i huvudet och stack honom med paraplyspetsarna i ögonen. Löjtnant Borg slog honom upprepade gånger på bröstet med en käpp. Kläderna slets av honom och revs i stycken som delades ut till höger och vänster.

Året är 1810. När Karl August, Sveriges blivande kung, hastigt avlider, sprids ett rykte om att han blivit mördad. Den som får skulden är riksmarskalken Axel von Fersen. Under liktåget, då den döde tronföljaren ska föras till Stockholms slott, attackeras von Fersen av en uppretad folkmassa. Efter en mycket utdragen och oerhört brutal misshandel avlider han på dåvarande Rådhusets gård vid Riddarhustorget. Och ingen ur vare sig Stadsvakten eller Livgardet ingriper.

Boken beskriver detaljerat hela händelseförloppet och bygger till stor del på nedtecknade vittnesuppgifter och samtida memoarer. Förspelet till lynchningen beskrivs liksom efterspelet med rättegången. Boken avslutas med en käll- och litteraturförteckning samt ett personregister. 268 sidor.

Innehåll
Förord
Regeringen slås av panik
Tronföljarens triumftåg
Christian August blir Carl August
Den svåra resan till Skåne
Olyckan på Qvidinge hed
Obduktionens ödesdigra följder
Ryktesfloden om förgiftning
Har inte kungen tid att tala med sin riksmarskalk?
Sätt sig inte i vagnen, nådig greven!
Stenar åt Fersen!
I Hultgrenska huset
Han ska i arrest! Han ska dö!
Mordet med käppar och sidenparaplyer
Nej, detta gick för långt!
Kravaller kring kungaborgen
En orolig midsommar
Kungamakaren i Paris
Rättegång och tronföljarval
Frid över folkyrans sista offer
Källor och litteratur
Personregister

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad