Omslagsbild Fersenska mordet hur kunde det hända?
Litteraturtips

Fersenska mordet : hur kunde det hända? / Gardar Sahlberg

I blint raseri kastade sig pöbeln över den medvetslöse. Han släpades fram mitt på gården. Man spottade på honom, sparkade honom i huvudet och stack honom med paraplyspetsarna i ögonen. Löjtnant Borg slog honom upprepade gånger på bröstet med en käpp. Kläderna slets av honom och revs i stycken som delades ut till höger och vänster.

Året är 1810. När Karl August, Sveriges blivande kung, hastigt avlider, sprids ett rykte om att han blivit mördad. Den som får skulden är riksmarskalken Axel von Fersen. Under liktåget, då den döde tronföljaren ska föras till Stockholms slott, attackeras von Fersen av en uppretad folkmassa. Efter en mycket utdragen och oerhört brutal misshandel avlider han på dåvarande Rådhusets gård vid Riddarhustorget. Och ingen ur vare sig Stadsvakten eller Livgardet ingriper.

Boken beskriver detaljerat hela händelseförloppet och bygger till stor del på nedtecknade vittnesuppgifter och samtida memoarer. Förspelet till lynchningen beskrivs liksom efterspelet med rättegången. Boken avslutas med en käll- och litteraturförteckning samt ett personregister. 268 sidor.

Innehåll
Förord
Regeringen slås av panik
Tronföljarens triumftåg
Christian August blir Carl August
Den svåra resan till Skåne
Olyckan på Qvidinge hed
Obduktionens ödesdigra följder
Ryktesfloden om förgiftning
Har inte kungen tid att tala med sin riksmarskalk?
Sätt sig inte i vagnen, nådig greven!
Stenar åt Fersen!
I Hultgrenska huset
Han ska i arrest! Han ska dö!
Mordet med käppar och sidenparaplyer
Nej, detta gick för långt!
Kravaller kring kungaborgen
En orolig midsommar
Kungamakaren i Paris
Rättegång och tronföljarval
Frid över folkyrans sista offer
Källor och litteratur
Personregister

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Baron von Düben, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Baron von Düben, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Fersenska mordet 1810
Tema

Fersenska mordet 1810

Den 20 juni 1810 blev riksmarskalken, greve Axel von Fersen, ihjälslagen av en uppretad folkmassa mitt i Stockholm - mitt på blanka dagen. Det finns många myter om händelsen, som i…

GY Källkritik med Axel von Fersen
Tema

GY Källkritik med Axel von Fersen

Axel von Fersen var en av Sveriges mäktigaste och mest berömda personer i början av 1800-talet. Men det spreds ett rykte att han hade förgiftat kronprinsen, och en uppretad folkmas…

Hur var Tandefeldt klädd dagen för mordet på Axel von Fersen 1810?

Hur var Tandefeldt klädd dagen för mordet på Axel von Fersen 1810?

Kapten Skotte, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Kapten Skotte, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Kommissarie Alegren, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Kommissarie Alegren, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Moses Levin vittnar mot Tandefeldt efter mordet på Axel von Fersen 1810

Moses Levin vittnar mot Tandefeldt efter mordet på Axel von Fersen 1810

Obduktionen av greve Axel von Fersen 1810

Obduktionen av greve Axel von Fersen 1810

Rådhuset, Bondeska palatset,  Myntgatan 8

Rådhuset, Bondeska palatset, Myntgatan 8

Rådman Ekebom, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Rådman Ekebom, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Schatullmakare Berg, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Schatullmakare Berg, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Tandefeldt vittnar om dagen då Axel von Fersen mördades 1810

Tandefeldt vittnar om dagen då Axel von Fersen mördades 1810

Vem eller vilka mördade Axel von Fersen 1810?

Vem eller vilka mördade Axel von Fersen 1810?

Vem var Johan Otto Tandefeldt?

Vem var Johan Otto Tandefeldt?

Överste Gyllenstorm, vittne efter mordet på Axel von Fersen 1810

Överste Gyllenstorm, vittne efter mordet på Axel von Fersen 1810