Omslagsbild Fersenska mordet ett historiskt reportage
Litteraturtips
Författare: Nerman, Ture (1886-1969). Stockholms stadsbibliotek

Fersenska mordet : historiskt reportage från Stockholm den 20 juni 1810 / Ture Nerman

Riksmarskalk Axel von Fersen lynchas till döds av en uppretad folkmassa i Stockholm den 20 juni 1810. Han blir offer för ett rykte om att han skulle vara skyldig till den blivande kung Karl Augusts död. Flera privatpersoner försöker rädda hans liv men beväpnade män ur Stadsvakten och Livgardet ser den brutala misshandeln utan att ingripa.

Författaren berättar här detaljerat om händelseförloppet och stora delar av obduktionsprotokollet återges. Han fångar stämningen i staden under själva lynchningen och de efterföljande dagarnas kravaller samt rättegången som inleddes senare samma sommar.
Boken är skriven 1933 och saknar käll- och litteraturförteckning. Många av de uttalanden som görs av de inblandade är svåra att belägga. Det blir många spekulationer om vad som ska ha gjorts och sagts, men det är levande berättat.  Boken innehåller flera bilder bland annat porträtt på huvudpersonerna. 349 sidor.

Innehåll

DRAMATS FÖRSPEL
Förspel och huvudfigurer
Skådeplatsen
Hotfulla rykten och anonyma paskiller
Folkstämningen bearbetas med pengar, öl och brännvin
Skyddsåtgärder
Fersens sista dagar

FERSENSKA MORDET
Fersen anträder dödsfärden
Oroligt redan på Söder
En ohygglig färd genom Stora Nygatan
Vagnen stannas och Fersen stiger ur
Huset som skulle frälsa riksmarskalken
Fersen går upp i Hultgrens hus
Fersen kommer in i Hultgrens kammare
Löjtnant Hammarskjöld kommer upp
En barmhärtig kvinna bland vilddjuren
Silfversparre lovar arrestera Fersen
Vilda anlopp vid nedgåendet
Åter ut i folkvimlet på Stora Nygatan
Ännu en general Hjälplös
Kritik över generalerna
Militären på Riddarhustorget hindras ingripa
Ett sista räddningsförsök: i Borgarvakten
Riksmarskalken ger upp andan
Pöbeln rasar på mordplatsen
Fersens guldur m. m.
Massan ropar efter ”Rävinnan” och Rossi
Ett kusligt obduktionsprotokoll

KRAVALLERNA DEN 20 JUNI 1810
Kanoner och sablar mobiliseras
Kungen kommer in till Stockholm
Adlercreutz gör choc från Slottet
Borgerskapet uppvaktar kungen
Kravaller på Norrbro
Kravaller på Drottninggatan
Ett regn svalkar lidelserna
Många dödsoffer för kravallerna
Hovet på Haga väntar revolution
”Piperskan” räddar sig genom flykt
Dagarna efter mordet oroliga
Myndigheterna ursäktar sig
Militärmyterier
Oron lägger sig efterhand
Fersens begravning

DEN STORA RÄTTEGÅNGEN
De anklagade från den 20 juni
Fanjunkaren Georg Bartholin
Grosshandlaren Johan Gottlieb Lexow
Aktören Joseph August Lambert
Matrosen Otto Johan Tandefeldt
Hembryggaren Johan Fredrik Törnmark
Sex andra oroliga andar
Mannen som anföll Adlercreutz
Hattmakargesällens kanonmanöver
Östergren i vindsgluggen
Åtta souvenirsamlare
Kravallhjältar och myteriagitatorer
En sorglustig urfabrikör och ett offer för svartsjuka
”Huvudmannen för revolten” – en tokig löjtnant
Fersenska mordet inför eftervärlden

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad