Sidor ur förhören med schatullmakare Berg.
Text

Schatullmakare Berg, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Vid förhören efter mordet på riksmarskalk greve Axel von Fersen den 20 juni 1810 så var rätten intresserad av vad olika vittnen kom ihåg vad gällde utseende och klädsel på den eller de personer som deltog i lynchningen. Några vittnen ansåg rätten vara extra viktiga för den anklagade Otto Johan Tandefeldts del. Ett av dessa vittnen var schatullmakare Berg.

I förhörsprotokollet berättar Berg …

Att efter en korrt stunds förlopp, wittnet åter blifvit warse Hans Excellence stående upprätt ibland hopen, varvid nu en lång och grof karl med brun tröja, hvilken wittnet nu vid påseende tyckte både i anseende till klädseln och wäxten vara mycket lik Matrosen Tandefeldt, men dock på sin Ed icke med wisshet detsamma påstå, gifwit Hans Excellence ett slag i nacken, hwaraf han fallit ini folkhopen som täht trängt sig omkring Hans Excellence, att wittnet icke kunnat se huru Hans Excellence widare misshandladt än at folket tycktes slita kläderna ifrån Hans Excellence samt ibland det samma spotta på den å marken liggande kroppen: Och sedan folksamlingen något åthskiljts hava wittnet framträngt sig och fått se Hans Excellence döda kropp liggandes utsträckt, nästan naken, allenast byxlinningen om kring lifvet; och härwidh wittnet äfwen förmärkt at en karl, klädd i borgerskapets Militär Uniforms Surtout haft Hans Excellences gulduhr i handen … Att wittnet härunder äfwen blifvit warse en lång karl med grå surtout, men var wittnet till wäxt eller utseende, i anseende vartil att han wänt ryggen åt, wittnet inte widare kunde beskrifva, uppstiga på Hans Excellenses kropp och trampat densamma å bröstet …

Berg blev då så upprörd att han gick därifrån.

Schatull är en ask eller ett skrin
Surtout är en sorts rock.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Fersenska mordet : hur kunde det hända? / Gardar Sahlberg

Fersenska mordet : hur kunde det hända? / Gardar Sahlberg

Baron von Düben, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Baron von Düben, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Bergenstralska huset, Munkbron 1 och Gustav Vasas staty på Riddarhustorget. Lilla Nygatan till höger

Bergenstralska huset, Munkbron 1 och Gustav Vasas staty på Riddarhustorget. Lilla Nygatan till höger

Bondeska palatset, Gamla Rådhuset vid Riddarhustorget 8

Bondeska palatset, Gamla Rådhuset vid Riddarhustorget 8

Fersenska mordet 1810
Tema

Fersenska mordet 1810

Den 20 juni 1810 blev riksmarskalken, greve Axel von Fersen, ihjälslagen av en uppretad folkmassa mitt i Stockholm - mitt på blanka dagen. Det finns många myter om händelsen, som i…

Fersenska mordet : historiskt reportage från Stockholm den 20 juni 1810 / Ture Nerman

Fersenska mordet : historiskt reportage från Stockholm den 20 juni 1810 / Ture Nerman

Finländare i Stockholm (dvd)

Finländare i Stockholm (dvd)

GY Källkritik med Axel von Fersen
Tema

GY Källkritik med Axel von Fersen

Axel von Fersen var en av Sveriges mäktigaste och mest berömda personer i början av 1800-talet. Men det spreds ett rykte att han hade förgiftat kronprinsen, och en uppretad folkmas…

Historia om riksmarskalken Axel von Fersens mord utanför rådhuset i Stockholm den 20 juni 1810.

Historia om riksmarskalken Axel von Fersens mord utanför rådhuset i Stockholm den 20 juni 1810.

Hur var Tandefeldt klädd dagen för mordet på Axel von Fersen 1810?

Hur var Tandefeldt klädd dagen för mordet på Axel von Fersen 1810?

Kapten Skotte, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Kapten Skotte, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Kommissarie Alegren, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Kommissarie Alegren, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Mordet på Axel von Fersen / Herman Lindqvist

Mordet på Axel von Fersen / Herman Lindqvist

Moses Levin vittnar mot Tandefeldt efter mordet på Axel von Fersen 1810

Moses Levin vittnar mot Tandefeldt efter mordet på Axel von Fersen 1810

Obduktionen av greve Axel von Fersen 1810

Obduktionen av greve Axel von Fersen 1810

Rådhuset, Bondeska palatset,  Myntgatan 8

Rådhuset, Bondeska palatset, Myntgatan 8

Rådman Ekebom, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Rådman Ekebom, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Tandefeldt vittnar om dagen då Axel von Fersen mördades 1810

Tandefeldt vittnar om dagen då Axel von Fersen mördades 1810

Vem eller vilka mördade Axel von Fersen 1810?

Vem eller vilka mördade Axel von Fersen 1810?

Vem var Johan Otto Tandefeldt?

Vem var Johan Otto Tandefeldt?

Överste Gyllenstorm, vittne efter mordet på Axel von Fersen 1810

Överste Gyllenstorm, vittne efter mordet på Axel von Fersen 1810