Sidor ur protokollet med kapten Skottes vittnesmål 1810.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kapten Skotte, ögonvittne till mordet på Axel von Fersen 1810

Vid förhören efter mordet på riksmarskalk greve Axel von Fersen den 20 juni 1810 så var  rätten intresserad av vad olika vittnen kom ihåg vad gällde utseende och klädsel på den eller de personer som deltog i lynchningen. Några vittnen ansåg rätten vara extra viktiga för den anklagade Otto Johan Tandefeldts del. Ett av dessa vittnen var kapten Skotte.

Vid vittnesförhöret berättar kapten Skotte att han … 

… gifvit sig dit fram och där til sin bestörtning funnit Hans Excellence ligga utsträckt, blodig, nästan naken och på wägen att uppgifva andan, då, i detsamma en karl, klädd uti Sjömans kläder, sprungit upp på bröstet och med fötterna gifvit det en tryckning, äfvensom en annan karl, i tröja med blått förkläde, upplyftat Excellensens vänstra hand… En liten stund därefter hade en uti randig sjömans tröja klädd karl, som sagt sig vara finne för folket uppwisat ett swart skynke samt därwid yttrat: Det han gifwit Hans Excellence ett duktigt slag eller törn”.

Men att personen i randig sjömanströja liknat matrosen Tandefeldt vågade kapten Skotte inte gå ed på.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad