Text

Kvinnans politiska rösträtt - Brev till Anna Lindhagen från Elin Sundell 1903

Föreningen för kvinnans politiska rösträtt bildades 1902 och blev  Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) 1903. Till Anna Lindhagen, som vi den här tiden var ordförande i föreningen i Stockholm, kom många brev från kvinnor ute i landet. Många ville starta egna lokalföreningar och bad om råd och information. En av dem var doktorinnan Elin Sundell som, i ett brev daterat 11 februari 1903, bad att få ta del av föreningens stadgar mm. Hon beskriver i brevet också nyttan och nödvändigheten av att kvinnorna får rösträtt.

 Så här skrev Elin Sundell:

Ordföranden uti Föreningen för qvinnans politiska rösträtt – Fröken Anna Lindhagen!

Som det är min lifligaste önskan, att dels med min egen röst öka antalet af qvinnor, som ingått uti ofvannämnda förening dels om möjligt härstädes kunna verka för att få flera röster för ändamålet, beder jag Eder hafva den stora godheten upplysa mig om föreningens stadgar m.m. som kan vara af nöden att hafva reda på.

Vårt (qvinnornas) kraf på rösträtt är tycker det mig fullt berättigadt och jag är på det lifligaste öfvertygad om att vi kunna – åtminstone så småningom – åstadkomma ganska genomgripande förändringar i flera sociala missförhållanden, dem vi nu blott måste blunda för eller beskedligt nog, ansett såsom ett nödvändigt ont.

Jag anser dessutom att staten skulle hafva en ganska god hjelp uti oss – och hoppas äfven att just vi qvinnor skola få en hel del gagn af att ”ha ett ord med i laget”

 Med utmärkt högaktning

(Doktorinnan) Elin Sundell

Hvetlanda d. 11.2.03

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

7-9 Språkhistorisk tidslinje 1000 1900
Tema

7-9 Språkhistorisk tidslinje 1000 1900

Gör en tidslinje över språkutvecklingen i svenskan. Du börjar med att göra en språkhistorisk analys av texterna och placerar dem sedan i kronologisk ordning.

Anna Lindhagen. Ledamot av stadsfullmäktige 1911-1923

Anna Lindhagen. Ledamot av stadsfullmäktige 1911-1923

Brev till Signe Bergman från Alfhild Lamm om den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien - 1907

Brev till Signe Bergman från Alfhild Lamm om den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien - 1907

Brev till konungen med krav på allmän rösträtt för kvinnor - 1905

Brev till konungen med krav på allmän rösträtt för kvinnor - 1905

Frida Stéenhoff, Hvarför skola kvinnorna vänta? föredrag om den kvinnliga rösträtten, hållet i Stockholm den 23 nov 1905

Frida Stéenhoff, Hvarför skola kvinnorna vänta? föredrag om den kvinnliga rösträtten, hållet i Stockholm den 23 nov 1905

GY Språkhistorisk tidslinje 1000 1900
Tema

GY Språkhistorisk tidslinje 1000 1900

Gör en tidslinje över språkutvecklingen i svenskan. Du börjar med att göra en språkhistorisk analys av texterna och placerar dem sedan i kronologisk ordning.

Karolina Widerström skriver till Anna Lindhagen om kommunfullmäktige

Karolina Widerström skriver till Anna Lindhagen om kommunfullmäktige

Kvinnans politiska rösträtt - Brev från Frigga Carlberg till Anna Lindhagen 1902

Kvinnans politiska rösträtt - Brev från Frigga Carlberg till Anna Lindhagen 1902

Kvinnlig rösträtt anno 1916

Kvinnlig rösträtt anno 1916

Kvinnors rösträtt - tackbrev till Carl Lindhagen från Ann Margret Holmgren 1917

Kvinnors rösträtt - tackbrev till Carl Lindhagen från Ann Margret Holmgren 1917

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt söker anslag till den internationella kongressen

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt söker anslag till den internationella kongressen

Politisk rösträtt för kvinnor - vädjan till regeringen 1905

Politisk rösträtt för kvinnor - vädjan till regeringen 1905

Porträtt av Anna Lindhagen - 1911

Porträtt av Anna Lindhagen - 1911

Uppmaning till Sveriges kvinnor att ansluta sig till den kvinnliga rösträttsrörelsen - 1905

Uppmaning till Sveriges kvinnor att ansluta sig till den kvinnliga rösträttsrörelsen - 1905

Årsmöte för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt LKPR - 1911

Årsmöte för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt LKPR - 1911