Utsikt från en höjd över en stad
Utsikt från Mosebacke, 1842. Konstnär: Ferdinand Tollin, Stadsmuseet i Stockholm

Röda rummet - En illustrerad Stockholmsskildring

Arvid Falk är ung och prövar olika jobb. Han vill bli författare och umgås i Stockholms bohemiska kretsar. Han är idealist och tackar nej till ett jobb som han tycker är ohederligt, trots att han behöver pengarna. Karaktären Arvid Falk bygger på August Strindbergs egna erfarenheter.

Röda rummet kom ut 1879 och utspelar sig i Stockholm. I inledningen beskriver August Strindberg utsikten från Mosebacke på Södermalm, som också syns i bilden ovanför.Järnvägstunnel, hus och träd på ömse sidor

(Ur 16 Utsigter i färgtryck af sammanbindnings-banan genom Stockholm och dess utsträckning till Liljeholmen, 1870. Stadsmuseet i Stockholm)

Men solen stod över Liljeholmen och sköt hela kvastar av strålar mot öster; de gingo genom rökarne från Bergsund, de ilade fram över Riddarfjärden, klättrade upp till korset på Riddarholmskyrkan, kastade sig över till Tyskans branta tak, lekte med vimplarne på Skeppsbrobåtarne, illuminerade i fönstren på Stora Sjötullen, eklärerade Lidingöskogarne och tonade bort i ett rosenfärgat moln, långt, långt ut i fjärran, där havet ligger.

 

Uppdaterad