August Strindberg berättar hur man gör guld i brev till Gustaf Halldén 1905.
Text
Författare: Strindberg, August (1849-1912). Stockholms stadsarkiv

August Strindberg berättar hur man gör guld i brev till Gustaf Halldén 1905

August Strindberg hade ett djupt intresse för alkemi. Han utförde experiment i bostaden och publicerade sina resultat i Antibarbarus 1894. Strindberg avfärdade idén om grundämnen och menade att dessa kunde ”transmutera” till varandra. Att Strindbergs experiment saknade vetenskapligt värde konstaterades redan av samtidens vetenskapsmän.

I januari 1905 har Strindberg fått kontakt med studenten Gustaf Halldén i Malmö som intresserar sig för den store författarens alkemiska arbeten. De fem brev från Strindberg till Halldén som finns bevarade på Stockholms stadsarkiv kan du läsa här. I de tre sista breven redogör Strindberg för några experiment som, enligt honom, visar hur man tillverkar ”ofixerat” guld. Strindbergs brev renskrivna: 

Brev daterat 8 januari 1905:

H. H.

Antibarbarus utkom på Tyska i Berlin, Bibliografisk Byrå (Steinschneider) 1894. Men förlaget upphörde 1896. Antibarbarus är tryckt i L’Hyperchimie, Paris 1896, 97 på Franska, under titeln Lettres sur la Chimie. Svenska manuskriptet, outgifvet fins hos mig. Jag eger intet tryckt exemplar men skall försöka skaffa ett på Tyska, om ni är kemist, hvilket jag ber få veta. Bengt Lidforss f. Docenten har öfversatt boken till Tyska.
Aug. Sg.

Brev daterat 30 januari 1905:

H. H.
Härmed till låns Antib. om jag för ex. från Tyskland skall ni få behålla detta.
Aug. Sg.

Brev daterat 1 februari 1905:

H. H.

Efter som ni har tillgång till analys, var god låt undersöka medföljande prof, och säg mig sedan:

1o: Hvad det violetta är?
2o: Om det är Mangan?
3o: Om det är Jod?
4o: Om det finns spår af guld i profvet?

På Ert svar skall sedan följa min upplysning om ämnet.

Sthlm d 1:a Febr. 1905
August Strindberg

Brev daterat 14 februari 1905

H. H.

Här synes således en metalltransmutation ha egt rum, ty på följande sätt har jag framställt det violetta ämnet.

Exp: Guldblad (köpt hos Guldsmed) löstes i Kungsvatten, neutraliserades med osläckt kalk. Glasbägaren ställdes i koleld som påblåstes med bälg. Nu skall ju alla guldföreningar gifva metalliskt guld i hetta. Detta ger icke guld igen. Är icke guldet upplöst i sina beståndsdelar och hafva icke dess komposanter inträdt i nya, deribland Kobolt?

Istället för att sända nytt prof, ber jag Er upprepa experimentet, och tillägga ett nytt: neutralisera med Kalihydrat.

Stockholm d 14 Febr 1905.
August Strindberg

Har ni fått Antibarbarus jag sändte? 

Brev daterat den 21 februari 1905:

H. H.

Alltså: ni har fått ögonen öppnade, se nu sjelf, men var icke otålig!

Exp: Rif jernvitriol, kopparvitriol och koksalt: lägg det i en balja med Svag Salmiakslösning och låt stå i varmt rum. När ni ser flagor simma på vätskan, så uppfånga dem på hvitt postpapper och låt torka i lindrig värme (24º). Detta liknar guld, måste vara ofixeradt guld. (Löses i utspädd So³.) Fixeringen har jag icke funnit än. Så göres guld i Falun, och har alltid blifvit gjordt, fastän man trott sig ha extraherat det.

Får ni inga flagor, så isätt svag ammoniak i vatten. Allt blir grönt, sedan brunt, och på ytan simma dessa fläckar liknande fett.

Sthlm d 21 Febr 1905
August Strindberg

Strindberg bodde vid den här tiden på Karlavägen 40 i det "Röda huset", d. v. s. i den rivna fastigheten Fanan 1.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad