Omslag Röda rummet
Litteraturtips
Författare: Strindberg, August (1849-1912). Stockholms stadsbibliotek

Röda rummet : skildringar ur artist- och författarlivet / August Strindberg

Röda rummet utspelar sig i 1860-talets Stockholm. Bland de konstnärsbohemer läsaren får följa står Arvid Falk i centrum, en ung man med drag av August Strindberg själv, som strävar efter att sätta andra värden än de materiella främst i livet.

Romanen är en skildring av samhället och tidsandan, men också av staden Stockholm, som den såg ut vid 1800-talets mitt. "... ångbåtarne vid Skeppsbron ångade, Kungsbacksomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga stenläggningen; stoj och hojt i fiskargången, segel och flaggor som fladdrade ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande med träskorna på Glasbruksgatan ..." 315 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad