Text
Författare: Strindberg, August (1849-1912), von Essen, Siri (1850-1912). Stockholms stadsarkiv

August Strindbergs och Siri von Essens gemensamma skilsmässoansökan - 1887

Den 18 augusti 1887 inkom följande brev till Stockholms Stads Konsistorium:

Till Stockholms Stads Konsistorium.

Alldenstund hat och illvilja af flera anledningar uppstått emellan oss, så att vidare samlefand är omöjlig, få vi härmed vördsamt ansöka om äktenskapets upplösning, dock under den form, att barnen må, efter bådas vår önskan, stanna hos modren.

Lindau den 12 Augusti 1887.

Siri Strindberg, född von Essen
August Strindberg, Skriftställare från Stockholm.

Konsistorium var en kyrklig domstol och ville man ha skilsmässa innan 1915 var man tvungen att först få skilsmässoansökan behandlad där, innan fallet gick vidare till den världsliga rätten.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad