Text
Författare: Strindberg, August (1849-1912). Stockholms stadsarkiv

August Strindberg kräver inte mer betalt än andra författare - brev till bokförlag 1905

I januari 1905 erbjuder August Strindberg bokförlaget Wahlström och Widstrand att förlägga en bok, okänt vilken. Brevet renskrivet:

Herrar Wahlström och Widstrand.

Härmed ett manuskript som erbjudes Ert förlag, och förutskickar jag endast den anmärkningen att mina pretentioner på honorar icke äro större än andra svenska författares, hvilka erhålla 50 kronor per ark (16 sid.) och 1000 exemplar.

Stockholm d. 6 jan. 1905.
August Strindberg

Strindberg bodde vid den här tiden på Karlavägen 40 i det "Röda huset", d. v. s. i den rivna fastigheten Fanan 1.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad