Text

August Strindberg kräver inte mer betalt än andra författare - brev till bokförlag 1905

I januari 1905 erbjuder August Strindberg bokförlaget Wahlström och Widstrand att förlägga en bok, okänt vilken. Brevet renskrivet:

Herrar Wahlström och Widstrand.

Härmed ett manuskript som erbjudes Ert förlag, och förutskickar jag endast den anmärkningen att mina pretentioner på honorar icke äro större än andra svenska författares, hvilka erhålla 50 kronor per ark (16 sid.) och 1000 exemplar.

Stockholm d. 6 jan. 1905.
August Strindberg

Strindberg bodde vid den här tiden på Karlavägen 40 i det "Röda huset", d. v. s. i den rivna fastigheten Fanan 1.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

August Strindberg - Fotografi

August Strindberg - Fotografi

August Strindberg berättar hur man gör guld i brev till Gustaf Halldén 1905

August Strindberg berättar hur man gör guld i brev till Gustaf Halldén 1905

August Strindberg
Tema

August Strindberg

August Strindberg är en av våra mest kända författare, både i Sverige och utomlands. Han skrev också teaterpjäser och målade tavlor. August Strindberg var en kontroversiell person…

Texter
Tema

Texter

En text kan användas som historisk källa. Vi kan läsa människors berättelser och beskrivningar av händelser i historien genom polisrapporter, rättegångsprotokoll, brev och dagböcke…