Foto

Hörnet av Drottninggatan och Tegnérgatan, kv. Vingråen. Strindbergs Blå tornet