gulnad sida med handskriven text som säger att studerande Johan August Strindberg bor i Jakobs församling
August Strindbergs mantalsuppgift i för år 1870
Text

August Strindberg i Stockholms folkbokföring under 1870-talet

Här finns några spår efter författaren August Strindberg i två olika typer av folkbokföringshandlingar förvarade vid Stockholms stadsarkiv. I slutet av varje år lämnade alla hushållsföreståndare i en så kallad mantalsuppgift till stadens skattemyndigheter. Via länken intill kan du se August Strindbergs mantalsuppgift för år 1870. Med alla mantalsuppgifter som underlag skapade sedan skattemyndigheten det årets mantalslängd (d.v.s. skattelängd). År 1878 inrättade man ett nytt sätt att föra bok över befolkningen i huvudstaden. Man delade in staden i ett flertal rotar. En roteman blev ansvarig för att böcker eller häften (mantalsböcker/mantalshäften) fördes över alla människor som flyttade in och ut ur rotens olika fastigheter. Nedan finns två exempel på sådana häften. I det första har Strindberg antecknats från inledningen av år 1878 och fram till och med hösten det året. I det andra återfinns han i den fastighet som han bodde i mellan hösten 1878 och hösten 1879. Du hittar Strindberg på sidan 5 och rad 1 i det första häftet. Sidnumret står högst upp till vänster och radnumren återfinns i den vänstra marginalen. I det andra häftet återfinns han på sidan 5 och rad 19. Uppgifterna är i många fall överstrukna i Rotemansarkivets mantalshäften. Rotemännen strök regelmässigt över personernas namn när de flyttade ut ur fastigheten.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

August Strindberg cirka 1871

August Strindberg cirka 1871

August Strindberg i Storkyrkoförsamlingens födelse- och dopbok

August Strindberg i Storkyrkoförsamlingens födelse- och dopbok

August Strindberg
Tema

August Strindberg

August Strindberg är en av våra mest kända författare, både i Sverige och utomlands. Han skrev också teaterpjäser och målade tavlor. August Strindberg var en kontroversiell person…

August Strindbergs bouppteckning

August Strindbergs bouppteckning

Stockholms adresskalender 1882

Stockholms adresskalender 1882

Stockholms adresskalender 1890

Stockholms adresskalender 1890

Stockholms adresskalender 1912

Stockholms adresskalender 1912