Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

August Strindberg - belöning för goda sångkunskaper 1860

När August Strindberg gick i Jakobs lägre elementarläroverk fick han och några andra elever

"Hwilka wisat goda anlag för sång, erhålla såsom en uppmuntran hvar sitt exemplar af Romancer med accompagnement af Piano-Forte af Andreas Randel"

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad