Text

Upprop mot angrepp på yttrandefriheten 1908

I november 1908 åtalades ekonomiprofessorn och yttrandefrihetsvännen Knut Wicksell för "hädelse" efter att ha skämtat om den kristna idén om Jesu jungfrufödsel, d.v.s. att Jesus mamma Maria var oskuld när hon födde Jesus. Skämtet levererades i föredraget "Tronen, altaret, svärdet och penningpåsen" som Wicksell höll i Stockholm den 2 november 1908.

Samma år åtalades Birger Svahn för att ha spritt den ryske författaren Leo Tolstojs antimilitaristiska upprop ”Tänk först – handla sedan”.

Detta upprop är en protest mot åtalen arrangerad av Radikala klubben, som ser åtalen som angrepp på yttrandefriheten. Uppropet är redan påskrivet av en rad vid den här tiden kända personer som Gulli Petrini, Anton Nyström, Henning von Melsted, Frida Stéenhoff och Julia Kinberg. 

Det här exemplaret återfinns i Anna Lindhagens personliga arkiv. Uppropet har genom Lindhagens försorg skickats ut till en rad kända personer med uppmaning att skriva på uppropet och skicka sitt svar till Lindhagen på Floragatan 15. En rad svarsbrev finns bevarade i arkivet och några av dem finner du här på Stockholmskällan.

Möjligen var uppropet ett initiativ av läkaren Alma Sundqvist. Bland handlingarna finns ett utkast på text signerat med Sundquists namn.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Botanisten Wulff stöder yttrandefrihetsupprop

Botanisten Wulff stöder yttrandefrihetsupprop

Första feministen
Tema

Första feministen

Frida Stéenhoff var en tongivande företrädare i kampen för kvinnlig rösträtt under början av 1900-talet. Hon var också den första i Sverige som använde begreppet "feminism" i betyd…

Helga Eriksson vill inte skriva på upprop för yttrandefrihet 1908

Helga Eriksson vill inte skriva på upprop för yttrandefrihet 1908

Knut Wicksell åtalad och dömd för hädelse 1908 - rättegångshandlingar

Knut Wicksell åtalad och dömd för hädelse 1908 - rättegångshandlingar

Revolutionärer som begår majestätsbrott
Tema

Revolutionärer som begår majestätsbrott

Under lång tid var det förbjudet att kritisera kungafamiljen. Under 1800- och 1900-talet finns det flera exempel på personer och grupper som trotsade lagen på olika sätt.

Rösträttskvinna nekar stödja upprop för yttrandefriheten 1908

Rösträttskvinna nekar stödja upprop för yttrandefriheten 1908

Sundsvallsbo vill protestera mot missbruk av yttrandefriheten 1908

Sundsvallsbo vill protestera mot missbruk av yttrandefriheten 1908

Verner von Heidenstams svar på frågan om han vill skriva på upprop för yttrandefrihet 1908

Verner von Heidenstams svar på frågan om han vill skriva på upprop för yttrandefrihet 1908