Text

Medlemmar av Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform 1913

Vilka frågor Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform drev kan du läsa mer om i stadgarna och i ett av föreningens flygblad.

Men vilka var medlemmarna? På listan här finns en rad av samtidens kända politiska aktivister och opinionsbildare, till exempel Anna Lindhagen, Carl Lindhagen, Johan E. Johansson, Ann Margret Holmgren, Hjalmar Branting, Frigga Carlberg, Frida Stéenhoff, Hjalmar Öhrwall och Elin Wägner. Bland medlemmarna märks även den kända läkaren och sexualupplysaren Anton Nyström, och det här exemplaret återfinns i hans personliga arkiv på Stadsarkivet.

Enligt ett samtida flygblad hade föreningen sin expedition på Odengatan 84, d.v.s. i fastigheten Rosen 1.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA KVINNORNA! Råd och upplysningar till unga män - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA KVINNORNA! Råd och upplysningar till unga män - sexualupplysningspamflett 1924

Ann-Margret Holmgren
Tema

Ann-Margret Holmgren

Ann-Margret Holmgren var något av rösträttsrörelsens "grand old lady". Hon var med och grundade Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt 1902, efter att hon blivit änka.

Brev angående bildandet av ett nymalthusianskt sällskap 1922 - från Hjalmar Öhrwall till Anton Nyström

Brev angående bildandet av ett nymalthusianskt sällskap 1922 - från Hjalmar Öhrwall till Anton Nyström

Elin Wägner och John Landkvist

Elin Wägner och John Landkvist

Första feministen
Tema

Första feministen

Frida Stéenhoff var en tongivande företrädare i kampen för kvinnlig rösträtt under början av 1900-talet. Hon var också den första i Sverige som använde begreppet "feminism" i betyd…

Hjalmar Branting
Tema

Hjalmar Branting

Som chefredaktör och ordförande för Socialdemokratiska arbetarpartiet arbetade Hjalmar Branting bland annat för allmän och lika rösträtt och åtta timmars arbetsdag. Åren 1920–1923…

Kvinnors rösträtt - tackbrev till Carl Lindhagen från Ann Margret Holmgren 1917

Kvinnors rösträtt - tackbrev till Carl Lindhagen från Ann Margret Holmgren 1917

Porträtt av författaren Ann-Margret Holmgren

Porträtt av författaren Ann-Margret Holmgren

Stadgar för Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform

Stadgar för Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform

Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform förklarar syftet med sin verksamhet - flygblad n:o 1

Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform förklarar syftet med sin verksamhet - flygblad n:o 1