Planritning över husets källarvåning, i tusch på transparent papper
Ritning
Arkitekt: Larsén, Gunnar (1915-2005), Sterner, Nils (1904-1990), Husbyggnadsavdelningen, Stockholms stads fastighetskontor. Stockholms stadsarkiv

Slagsta skolhem – ritningar till ombyggnad 1951-1954

Slagsta skol- och småbarnshem tog emot barn med intellektuell funktionsnedsättning. Det stora skolhuset invigdes 1911 och småbarnshemmet 1939. Stockholms stad tog över ansvaret för Slagsta skolanstalt 1951, rustade upp skolhuset och byggde ut på området. Här kan du se ritningar till skolhuset från 1951-1954.

Skolhuset från 1911 innehöll både skola och elevhem. När staden tog över ville man bygga ut Slagstaantalten och samtidigt separera skola och elevhem i olika byggnader. Stockholms fastighetskontor planerade ombyggnaden och ritade nya elevbostäder på området. 

Ritningarna till ombyggnad av skolhuset förändras mellan 1951-1954 och visar ett pågående arbete. Rummens funktion står skriven på planerna, till exempel "sovrum för 14 st. flickor”, ”matsal för pojkar” och ”snickeri”. 

Du hittar en perspektivskiss över området och ritningarna till skolhuset under ”Dokument”. Där finns också en tryckt plankarta och beskrivning av den planerade ombyggnaden, våning för våning (utdrag ur Stockholms stadsfullmäktiges handlingar 1951).

LÄS MER

Särskoleinternat 1870-1972

Skolan startade år 1870 som ”Skolan för sinnesslöa barn” av Föreningen för sinnesslöa barns vård. Skolhemmet flyttade in i ett eget hus på Norrtullsgatan 1871 och vidare till Slagsta i Botkyrka 1911. På skolan fanns också ett lärarseminarium (utbildning till särskollärare).

Föreningen för sinnesslöa barns vård drev Slagsta fram till 1951, då Stockholms stad tog över. Stockholms läns landsting blev ansvarigt 1971 och Slagsta skolhem lades ned 1972. Skolhuset revs 1973, efter en eldsvåda.

Förr användes begreppet ”sinnesslö” eller ”idiot” för en person med intellektuell funktionsnedsättning. Orden är idag nedsättande och används inte längre.

Se vidare under "Mer i Stockholmskällan"

Under ”Mer i Stockholmskällan” kan du läsa mer om Skolan för sinnesslöa barn och Slagsta skolhem. Där finns flera ritningar till Slagsta, bland annat till småbarnshem 1937 och till fyra nya skolhem och ett yrkesskolhem för flickor 1951. Där finns också ritningar skolhuset på Norrtullsgatan från 1870-talet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad