Fasadritning på papper, fasaden mot söder
Ritning

Slagsta skolhem – ritningar till småbarnshem 1937

Slagsta skol- och småbarnshem tog emot barn med intellektuell funktionsnedsättning. Det stora skolhuset stod färdig 1911 och småbarnshemmet 1939. Småbarnshemmet var ett barnhem för barn i förskoleåldern. De yngsta barnen var omkring ett år gamla.

Småbarnshemmet ritades av arkitekten Nils Grep 1937. Det var ett stenhus i tre våningar med källare. Under ”Dokument” finns planer, sektion och fasader samt en situationsplan - där du kan se hur hemmet låg i förhållande till skolhuset från 1911.

På planritningarna kan vi se att huset var hem för både barn och personal. På bottenvåningen finns fyra sovsalar för sammanlagt ”24 små barn” (6 barn/rum) och en sjukavdelning för 6 barn. En trappa upp finns fem sovsalar för sammanlagt ”28 större barn” (4-6 barn/rum). Personalbostäderna ligger på det översta planet.

I det stora skolhuset fanns både undervisningslokaler och elevhem för de lite äldre barnen, som var skolåldern. På 1950-talet uppfördes flera separata elevhem för skolbarn på anstaltsområdet.

LÄS MER

Särskoleinternat 1870-1972 

Skolan startade 1870 som ”Skolan för sinnesslöa barn” av Föreningen för sinnesslöa barns vård. Skolhemmet flyttade in i ett eget hus på Norrtullsgatan 1871 och vidare till Slagsta i Botkyrka 1911. På skolan fanns också ett lärarseminarium (utbildning till särskollärare).

Föreningen för sinnesslöa barns vård drev skolan fram till 1951, då Stockholms stad tog över. Stockholms läns landsting blev ansvarigt 1971 och Slagsta skolhem stängde 1972.

Förr användes begreppet ”sinnesslö” eller ”idiot” för en person med intellektuell funktionsnedsättning. Orden är idag nedsättande och används inte längre.

Se vidare under "Mer i Stockholmskällan"

Under ”Mer i Stockholmskällan” kan du läsar mer om Slagsta skol- och småbarnshem och se ritningar från 1950-talet. Där finns också ritningar till det första skolhuset på Norrtullsgatan från 1870-talet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barn från Slagsta skola leker affär

Barn från Slagsta skola leker affär

Kartor över Slagsta skol- och småbarnshem 1937-1952 (situationsplaner)

Kartor över Slagsta skol- och småbarnshem 1937-1952 (situationsplaner)

Ritning till grönsakskällare för Slagsta skola 1953

Ritning till grönsakskällare för Slagsta skola 1953

Ritning till utedass från 1952

Ritning till utedass från 1952

Ritningar till ladugård vid Slagsta skolhem 1927-1928

Ritningar till ladugård vid Slagsta skolhem 1927-1928

Signe Lagerwall - föreståndare på Slagsta skolhem

Signe Lagerwall - föreståndare på Slagsta skolhem

Skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning - ritningar till "Skolan för sinnesslöa barn" 1875-1878

Skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning - ritningar till "Skolan för sinnesslöa barn" 1875-1878

Skolor för barn med olika funktionsvariationer
Tema

Skolor för barn med olika funktionsvariationer

Idag är det en självklar rättighet att alla barn ska få gå i skola, och att skolan ska anpassa sin undervisning till de behov barnen har. Så har det inte alltid varit.

Slagsta skolhem – ritningar till elevhem 1951

Slagsta skolhem – ritningar till elevhem 1951

Slagsta skolhem – ritningar till ombyggnad 1951-1954

Slagsta skolhem – ritningar till ombyggnad 1951-1954

Slagsta skolhem – ritningar till yrkesskolhem för flickor 1951

Slagsta skolhem – ritningar till yrkesskolhem för flickor 1951

Slagsta skolhem

Slagsta skolhem

”Skolan man aldrig hör talas om” – reportage i Dagens Nyheter 1926

”Skolan man aldrig hör talas om” – reportage i Dagens Nyheter 1926