Situationsplan från mars 1951 över skolområdet i blyerst på transparent papper. Det står skrivet vilka byggnader som avbildas.
Karta
Upphov: Grep, Nils (1889-1946), Husbyggnadsavdelningen, Stockholms stads fastighetskontor, Stockholms stads fastighetskontor. Stockholms stadsarkiv

Kartor över Slagsta skol- och småbarnshem 1937-1952 (situationsplaner)

Slagsta skol- och småbarnhem var en internatskola för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Här kan du se sex kartor över skolområdet. Det är situationsplaner över skoltomten som ritats under olika byggprojekt.

Slagsta skolhem var igång mellan åren 1911-1972. Det stora skolhuset invigdes 1911 och småbarnshemmet 1939. Flera skolhem med elevbostäder tillkom på 1950-talet.

Situationsplanerna är från olika år 1937-1952. De visar skolområdet ovanifrån, med de olika byggnaderna som fanns eller var planerade att byggas på tomten. Flera av planerna ritades av Stockholms stads fastighetskontor på 1950-talet, när Slagsta byggdes ut med nya skolhem. 

Du öppnar planerna under "Dokument". Klicka fram alla bifogade dokument om du vill ladda ner högupplösta filer (300 dpi).

Ritningar till byggnaderna

Du hittar ritningar till flera av byggnaderna under ”Mer i Stockholmskällan”. Där finns bland annat ritningar till småbarnshem 1937, ombyggnad av skolhuset 1951-1954, fyra skolhem 1951 och ett yrkesskolhem för äldre flickor 1951.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad