Perspektivskiss av radhusen i miljö utförd i blyerts på transparent papper
Ritning

Slagsta skolhem – ritningar till elevhem 1951

Slagsta skol- och småbarnshem tog emot barn med intellektuell funktionsnedsättning. Det stora skolhuset stod färdig 1911 och småbarnshemmet 1939. Stockholms stad blev ägare till skolan 1951 och byggde därefter ut skolanstalten. Här kan du se ritningar till fyra nya skolhem från 1951.

När staden blev ägare till Slagsta fungerade skolhuset både som skola och skolhem (elevbostäder). Nu ville man istället separera undervisning och elevhem i olika byggnader. Fastighetskontoret fick därför i uppdrag att rita fyra nya skolhem på området och ett yrkesskolhem för äldre flickor.

Skolhemmen ritades av arkitekterna Nils Sterner och Gunnar Larsén vid Fastighetskontorets husbyggnadsavdelning 1951. De fyra skolhemmen byggdes ihop med varandra, som radhusbebyggelse. Vart och ett av de fyra hemmen planerades för 30 barn, fördelade på två avdelningar (15 barn/våning).

Du hittar en perspektivskiss över hela området och ritningar till husen under ”Dokument”. Där finns också en tryckt plankarta och beskrivning från 1950 av de planerade skolhemmen och ombyggnaden av skolhuset (utdrag ur Stockholms stadsfullmäktiges handlingar 1951).

LÄS MER

Särskoleinternat 1870-1972

Skolan startade år 1870 som ”Skolan för sinnesslöa barn” av Föreningen för sinnesslöa barns vård. Skolan för sinnesslöa barn flyttade in i ett eget skolhus på Norrtullsgatan 1871 och vidare till Slagsta i Botkyrka 1911. Vid Slagsta skol- och småbarnshem fanns också ett lärarseminarium (utbildning till särskollärare).

Föreningen för sinnesslöa barns vård drev skolan fram till 1951, då Stockholms stad tog över. Stockholms läns landsting blev ansvarigt 1971 och Slagsta skolhem stängdes 1972.

Förr användes begreppet ”sinnesslö” eller ”idiot” för en person med intellektuell funktionsnedsättning. Orden är idag nedsättande och används inte längre.

Se vidare under "Mer i Stockholmskällan"

Under ”Mer i Stockholmskällan” kan du läsa mer om skolhemmet. Där finns flera ritningar till Slagsta, bland annat till småbarnshem 1937, ombyggnad av skolhuset 1951-1954 och till yrkesskolhem för flickor 1951. Där finns också ritningar till skolhuset på Norrtullsgatan från 1870-talet. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barn från Slagsta skola leker affär

Barn från Slagsta skola leker affär

Förslag om läroanstalt för sinnesslöa barn - debatt i stadsfullmäktige 1901

Förslag om läroanstalt för sinnesslöa barn - debatt i stadsfullmäktige 1901

Ivar 13 år anmäls till specialskola

Ivar 13 år anmäls till specialskola

Kartor över Slagsta skol- och småbarnshem 1937-1952 (situationsplaner)

Kartor över Slagsta skol- och småbarnshem 1937-1952 (situationsplaner)

Lärare på Slagsta skolhem - 1917

Lärare på Slagsta skolhem - 1917

Ritning till grönsakskällare för Slagsta skola 1953

Ritning till grönsakskällare för Slagsta skola 1953

Ritning till utedass från 1952

Ritning till utedass från 1952

Ritningar till ladugård vid Slagsta skolhem 1927-1928

Ritningar till ladugård vid Slagsta skolhem 1927-1928

Signe Lagerwall - föreståndare på Slagsta skolhem

Signe Lagerwall - föreståndare på Slagsta skolhem

Sinnesslöskolornas undervisningsplan för barn med psykisk funktionsnedsättningen 1946

Sinnesslöskolornas undervisningsplan för barn med psykisk funktionsnedsättningen 1946

Skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning - ritningar till "Skolan för sinnesslöa barn" 1875-1878

Skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning - ritningar till "Skolan för sinnesslöa barn" 1875-1878

Skolor för barn med olika funktionsvariationer
Tema

Skolor för barn med olika funktionsvariationer

Idag är det en självklar rättighet att alla barn ska få gå i skola, och att skolan ska anpassa sin undervisning till de behov barnen har. Så har det inte alltid varit.

Slagsta skolhem – ritningar till ombyggnad 1951-1954

Slagsta skolhem – ritningar till ombyggnad 1951-1954

Slagsta skolhem – ritningar till småbarnshem 1937

Slagsta skolhem – ritningar till småbarnshem 1937

Slagsta skolhem – ritningar till yrkesskolhem för flickor 1951

Slagsta skolhem – ritningar till yrkesskolhem för flickor 1951

Slagsta skolhem

Slagsta skolhem

Utbildning av lärare till skolor för barn med psykiska funktionsnedsättningar

Utbildning av lärare till skolor för barn med psykiska funktionsnedsättningar

”Skolan man aldrig hör talas om” – reportage i Dagens Nyheter 1926

”Skolan man aldrig hör talas om” – reportage i Dagens Nyheter 1926