Bygglovsritning i tusch på grå transparent väv. Ritningen avbildar fasad, fyra planer och en genomskärning av Tysta skolans skolhus på Norrtullsgatan 51-57.
Ritning
Arkitekt: Cederström, Carl (1851-1913). Stockholms stadsarkiv

Ritning till Tysta skolan från 1895 – skola för döva barn

Bygglovsritning till ombyggnad av Tysta skolan på Norrtullsgatan från 1895. Tysta skolan var en skolanstalt för döva barn. Skolan grundades 1860 av Jeanette Berglind. Tysta skolan flyttade in i huset på Norrtullsgatan år 1866.

Ritningen är från 1895 och visar till- och påbyggnad av skolhuset. På planerna kan vi se att det finns sovrum för sammanlagt 17 barn. När skolan flyttade in i huset var adressen Norrtullsgatan 25, men gatunumret ändrades i början av 1890-talet till Norrtullsgatan 51. 

Jeanette Berglind var dövlärarinna och ledde Tysta skolan mellan 1860-1882. Hon samlade själv ihop pengar för att starta skolan. De första åren låg skolhemmet i en lägenhet, som Berglind hyrde. Tysta skolan kunde sedan överta huset på Norrtullsgatan med hjälp av olika donationer (gåvor). 

Det är oklart när huset byggdes. Men under "Dokument" finns en äldre bygglovsritning till huset från 1820, om du vill jämföra. Huset revs 1912. Därefter låg skolans lokaler på Lidingö (1912-1947) och på Sköldungagatan 7 (1947-1971). Mellan åren 1958-1971 hette skolan Yrkesskolan i Stockholm för hörselskadade.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad