Målning av Karl Augusts lik i Stockholm slott
Bildkonst
Upphov: Okänd. Riksantikvarieämbetet

Kronprins Carl August på lit de parade på Stockholms slott, juni 1810.

Carl August var en kortvarig prins i Sverige. 

24 januari 1810 hyllades han som Sveriges tronföljare. Den danskfödde prinsen hade dessförinnan adopterats av kung Karl XIII som var barnlös.  

Den 28 maj anlände Karl August till Kvidingehed i Skåne för att inspektera trupperna. För att inte komma i vägen för det anstormande kavalleriet red Karl August åt sidan, men han tappade kontrollen över hästen och han föll till marken. En läkare tillkallades, men alla insatser var förgäves. Karl August dog där ute på heden. 

Kronprinsens död sände chockvågor genom landet och i Stockholm började rykten spriddas. Trots att obduktionen inte visat några spår av förgiftning var kungen Karl XIII övertygad om att adoptivsonen mördats och att det var gustavianerna som stod bakom. 

Under målningen står följande text:  

HKK Svea Rikes KronPrins Carl Augusts Lik på ParadSängen i LIK Salen på Kungliga Slottet i Stockholm.  

En omständlig berättelse om H.K.M´s resa från Stockholm d.9 Maj 1810. Sjukdom och död på quidinge hed i Skåne d.22 Maj. Likets uppförande till Stockholm mm är införd i Jurnal för Litteraturen och Teatern 1810.  

Mit höra: I. Ordning då ___ KronPrins Carl Augusts lik infördes till Huvudstaden samt vid dep bisättning 1810 2 ark 4. II. Underrättelse ¼ ark ---- III. Ordning vid ... Kron Prins Carl Augusts bisättning 1810. Blef utfärdad emedan den förra icke kunde följas sedan Riksmaskalken Grefve Fersen blifvit mördad under procefsionen då liket infördes i Stockholm d.20 Juni. N. Underättelse ----- Emedan Riksens händer skulle sammanträda i Örebrooch icke som utsatt var i Stockholm kunde de icke bivista begrafningen, hvarföre ingen bisitnning behöjldes. Bisättnings Ceremonialet blef således genom dennas underättelse förändrat till ett Begrafnings Cermonial.  

Begrafningen skedde d.13 Juli. Biskopen i Linköping Dokt. Carl von Rosenstein hölt Lik= Predrikan i anledning af Jobs VII:II Jag vill tala i mitt hjertas ångest och utsäga min själs bedrövelse. Personalia voro förlättade af lanshöldingen Nils von Rosenstein. Jordfästningen förättades af Erke Biskopen Dokt. Jak, Axel. Lindholm som också läste böner och välsignel sen för altaret. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad