Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Flinta, arkeologiskt fynd nummer 14, anläggning nummer 1 i fornlämning RAÄ 134, Spånga socken

Sakord: Flinta
Material: Flinta
Antal fragment: 2
Summa av vikt i kg: 4,295
Anmärkning: brandlager
Fyndnr.: 14
Undernummer: 14:3

Fynd funnet i fornlämning RAÄ 134, Spånga socken
Typ av fornlämning: Gravfält
Anläggningsnr.: 1
Typ av anläggning: Brandgrav

Foto: Leif Strååt, SSM.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad