Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Kniv (Järn), arkeologiskt fynd nummer 7, anläggning nummer 4 i fornlämning RAÄ 134, Spånga socken

Sakord: Kniv
Material: Järn
Antal föremål: 1
Summa av vikt i kg: 4,295
Anmärkning: brandlager
Fyndnr.: 7
Undernummer: 7:2

Fynd funnet i fornlämning RAÄ 134, Spånga socken
Typ av fornlämning: Gravfält
Anläggningsnr.: 4
Typ av anläggning: Brandgrav

Foto: Leif Strååt, SSM.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad