Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Brandgrav, anläggning nummer 5, fornlämning RAÄ 134 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1951
Utgrävningsår: 1974
Typ av anläggning: Brandgrav
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:4

Ur: Gravfält 134, Spånga. Arkeologisk rapport SSM 1974.

Anläggningen var ej synlig före undersökning.

Stensättning, oregelbunden, 4 x 2,5 meter stor och 0,3-0,5 meter hög, uppbyggd av sandblandad mylla och 0,1-0,7 meter stora stenar, lagda i 1-2 skikt. Anläggningen var skadad i väster av ett skyttevärn. Begränsningen utgjordes av en delvis skadad kantkedja, lagd med 0,2-1,0 meter stora stenar. Anläggningens botten utgjordes av pinnmo.
I anläggningen påträffades ett fåtal rena brända ben tillsammans med keramik, bränd lera och kol. Anläggningen var helt fri från sot.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad