Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Harts, arkeologiskt fynd nummer 8, anläggning nummer 7 i fornlämning RAÄ 134, Spånga socken

Sakord: Harts
Material: Harts
Vikt i kg: ,015
Summa av vikt i kg: 4,295
Anmärkning: urnegrav
Fyndnr.: 8
Undernummer: 8:4

Fynd funnet i fornlämning RAÄ 134, Spånga socken
Typ av fornlämning: Gravfält
Anläggningsnr.: 7
Typ av anläggning: Brandgrav

Foto: Leif Strååt, SSM.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad