Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Sölja (Järn), arkeologiskt fynd nummer 16, anläggning nummer 3 i fornlämning RAÄ 134, Spånga socken

Sakord: Sölja
Material: Järn
Antal föremål: 1
Summa av vikt i kg: 4,295
Anmärkning: nedgrävning
Fyndnr.: 16
Undernummer: 16:2

Fynd funnet i fornlämning RAÄ 134, Spånga socken
Typ av fornlämning: Gravfält
Anläggningsnr.: 3
Typ av anläggning: Skelettgrav

Foto: Leif Strååt, SSM.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad