Kontakt

Stadsmuseet och Medeltidsmuseet i Stockholm

Har du frågor om källmaterial som Stadsmuseet eller Medeltidsmuseet i Stockholm har publicerat i Stockholmskällan?

Salongen, Stadsmuseets forskarsal
E-post: fraga.stadsmuseet@stockholm.se 
Telefon: 08-508 317 10

Stadsmuseets webbplats: www.stadsmuseet.stockholm.se
Medeltidsmuseets webbplats: www.medeltidsmuseet.stockholm.se

I databasen Digitala Stadsmuseet finns fler material från Stadsmuseet och Medeltidsmuseet: www.digitalastadsmuseet.stockholm.se

Uppdaterad