Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Skelettgrav, anläggning nummer 3, fornlämning RAÄ 134 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1951
Utgrävningsår: 1974
Typ av anläggning: Skelettgrav
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:13

Ur: Gravfält 134, Spånga. Arkeologisk rapport SSM 1974.

Anläggningen syntes före undersökning som en oval, ca 4 x 3 meter stor och 0,3-0,4 meter hög, övertorvad förhöjning i markytan.

Stensättning, oval, 5,7 x 4,5 meter stor och 0,6 meter hög, uppbyggd av sandblandad lera och oregelbundna, 0,1-0,7 meter stora stenar, lagda i 1-3 skikt. Begränsningen utgjordes av en kantkedja, något homogenare i storlek, 0,3-0,7 meter i diameter. Botten utgjordes av pinnmo.

I anläggningens centrum påträffades en Ö-V orienterad stenpackning, 1,1 meter bred och 2,3 meter lång med en 0,3 meter djup nedgrävning, fylld med sandblandad lera. I nedgrävningen påträffades delar av ett skelett, liggande på sidan med kraniet i öster. Runt halsen låg en torshammarring och en kniv av järn var placerad bakom ryggen. 1,2 meter nedanför hjässan i höjd med lårbenen fanns en ringsölja av järn.
Anläggningen är lagd i ett äldre, upp till 0,2 meter tjockt sotlager, med två koncentrationer av skörbränd sten i vilka tre fragment till malstensliggare, keramik, bränd lera, brända ben samt kol påträffades.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad