Framsida till Generalplan för Stockholm 1952.
Text
Författare: Stockholms stads stadsplanekontor. Stockholms stadsarkiv

Generalplan för Stockholm 1952

Generalplanen togs fram av Stockholms stadsplanekontor åren 1945-1952, efter andra världskriget. Den består av en utredning och ett översiktligt program för utbyggnaden av Stockholm. Idag kallas en sådan plan för "översiktsplan". 

Generalplan för Stockholm trycktes i bokform 1952 och innehåller 472 sidor. Här finns hela boken skannad och uppdelad i 36 pdf-filer + 14 filer med planscher/plankartor.

Alla filer finns under rubriken ”Dokument”. Bokens sakregister ligger överst, sedan följer filerna i sidnummer- och kapitelordning. Generalplanen är uppdelad i 4 avdelningar med 23 kapitel. Öppna filen ”Innehållsförteckning, sida 9-12” för att se hela innehållet med alla rubriker. 

De 14 planscherna/plankartorna finns både inbäddade i pdf-filerna vid respektive sidnummer (lågupplösta filer) och bifogade som enskilda filer i lite bättre bildupplösning, sist under "Dokument".

Filer under ”Dokument”, ordning och innehåll:

• Sakregister, sida 468-472
• Framsida, inledning, notis, sida 0-8
• Innehållsförteckning, sida 9-12
• Förteckningar över planscher, bilder, foto, teckningar, tabeller och litteratur, sida 13-25
• Sammanfattning, sida 26-43
• Summary in English, sida/page 44-62
• Inledning, sida 63-64
• Kapitel 1, sida 65-70
• Kapitel 2, sida 71-76
• Kapitel 3, sida 77-82
• Kapitel 4, sida 83-101
• Kapitel 5, sida 102-110
• Kapitel 6, sida 111-126
• Kapitel 7, sida 127-134
• Kapitel 8, sida 135-154
• Kapitel 9, sida 155-164
• Kapitel 10, sida 165-198
• Kapitel 11, sida 199-230
• Kapitel 12, sida 231-238
• Kapitel 13, sida 239-284
• Kapitel 14, sida 285-292
• Kapitel 15, sida 293-297
• Kapitel 16, sida 298-300
• Kapitel 17, sida 301-318
• Kapitel 18, sida 319-334
• Kapitel 19, sida 335-348
• Kapitel 20, sida 349-354
• Kapitel 21, sida 355-360
• Kapitel 22, sida 361-408
• Kapitel 23, sida 409-416
• Bilaga A, sida 417-424
• Bilaga B, sida 425-440
• Bilaga C, sida 441-457
• Bilaga D, sida 458-462
• Bilaga E, sida 463-467
• Sakregister, sida 468-472 samt baksida och rygg
• Plansch 1 Markbeskaffenhet
• Plansch 2 Markägare
• Plansch 3 Stockholms utbredning 1932
• Plansch 4 Stockholms utbredning 1945
• Plansch 5 Isokronkarta 1945 (beräknat tidsavstånd, restid)
• Plansch 6 Isokronkarta 1970 (beräknat tidsavstånd, restid)
• Plansch 7 Markdisposition i innerstaden
• Plansch 8 Markdisposition i ytterområden
• Plansch 9 Järnvägar och lokalbanor
• Plansch 10 Arbetsområden och transportanläggningar
• Plansch 11 Infartsleder, genomfartsleder och parkeringsanläggningar i inre staden
• Plansch 12 Bostadsområden, skolor, centra och kyrkor i innerstaden
• Plansch 13 Bostadsområden, skolor, centra och kyrkor i ytterområdena
• Plansch 14 Grönområden i ytterområden

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad