Litteraturtips
Författare: Lundevall, Peter (f. 1953). Stockholms stadsbibliotek

Stockholm - den planerade staden / Peter Lundevall

Det här en en tydlig och spännande bok om Stockholms stadsbyggnadshistoria. I kronologisk ordning får vi följa Stockholm från grundandet på 1200-talet, utbredningen över malmarna, gaturegleringar, bränder, rivningar, stenstadens byggande, trädgårdsstäder, ABC-staden, miljonprogram och mycket mer till visioner och framtidsplaner. Boken innehåller många foton och andra bilder samt kartor och ritningar. 208 sidor.

Innehåll
FÖRETAL
FÖRORD
INTRODUKTION
TIDSAXEL
En perfekt plats
”Han loot Stockholms stad att byggia”
FÖRSTA PERSPEKTIVSKIFTET
Stadens växtkraft spränger murarna
Stadsholmen
Under tysk påverkan
ANDRA PERSPEKTIVSKIFTET
Kolonisering av malmarna
På Gustav Vasas tid
Malmarna – det naturliga utvecklingsområdet
TREDJE PERSPEKTIVSKIFTET
Rätvinklig tillväxt
Det började med en brand
Regularitet
Idealstaden
Renässansplanerna – ett historiskt arv
Stockholm gynnas
Slottet – en konstskola
Insjöar och träsk
Till stadens säkerhet, prydnad och bekvämlighet
Husen – ett stockholmsarbete
Snille och smak på 1700-talet
Stadens gissel
Lugn utveckling i Karl Johans stad
Ny stil inom stormaktstidens ramar
FJÄRDE PERSPEKTIVSKIFTET
Ny infrastruktur ger modern stad
En ballongfärd över Stockholm anno 1868
Neuhaus visar en stad i brytningstid
Lindhagenplanen
En naturlig stad
Parken – från finsalong till lekpark
FEMTE PERSPEKTIVSKIFTET
Rekordartad befolkningstillväxt
Massnöd och rekordbygge
Staden planerade och de privata byggde
Bostadsnöd
Från hantverksstad till industristad
Ny teknik gör livet lättare
Stadens ljus
En världsstad i fickformat
Ett nytt sekel
En ny arkitektroll
Sinnena fulla med idéer
Stadsholmen blir Gamla Stan
Linjalen ersätts efter 300 år
Sparsmakad elegans
En förberedelse
SJÄTTE PERSPEKTIVSKIFTET
Ny epok utanför tullarna
Stockholms omnejds tidigaste historia
Större Stockholm
Staden tar ansvar för bostadsfrågan
Stockholm spränger sina gränser
Det egna hemmet blir idealet
Trädgårdsstäder
Spåren var nyckeln
Småstugedrömmen blev verklighet
En stad mellan broar
SJUNDE PERSPEKTIVSKIFTET
Modernismens revolution
Stad utan lögn
Modernismen – en internationell rörelse
Besatt av smalhus
Den moderna förorten föds
Systemskiftet planeras
Välfärdssamhället byggs från grunden
ÅTTONDE PERSPEKTIVSKIFTET
Välfärdsförorter och cityförnyelse
Stadens ytmässiga expansion
Nya kommunikationer mäter avstånden i tid
Den goda viljan – grannskapsplanering
Generalplan 52
Det moderna stadsbyggandets genombrott
Vällingby – världens modernaste förort
Stockholm säkerställer framtiden genom markköp
Trafikleder
Höghusepidemi
Preludiet till miljonprogrammet
Från hantverkare till montör
Miljonprogrammet 1965-1974
Segregationen byggs fast
Förorter i vanrykte
Regionen stagnerar
Småhusvågen
Ögon tycker grönt är skönt
Fokus på City
Att avsluta en historia
Det starka samhället visar resultat
Att förgöra och förnya
Malmarna – ”olämpliga miljöer”
Riva – kulturmord eller nödvändig modernisering
NIONDE PERSPEKTIVET
Omprövningens tid
Från sanering till stadsförnyelse
Postmodernism – en åldrad framtid
Epokers former och färger
Stadens innehåll med eller utan arkitekter
Visioner och utopier
Personligheterna
TIONDE PERSPEKTIVSKIFTET
Stadsgränsen nådd efter 750 år
Bygg staden inåt – ett trendbrott
Översiktsplan 90
Översiktsplan 99
Kulturell och etnisk mångfald
Nybyggandet – möjlighet och hot
Stadsutvecklingsområdena – stadens fysiska reserv
Hammarby sjöstad
Kista – en modern sannsaga
I stadens hand
Staden på vattnet
KÄLLOR

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad