Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Hej bostad : om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 / redaktörer: Britta Roos och Hanna Gelotte

Stockholm har länge varit en stad dit många vill flytta, fler än det egentligen finns plats för. Miljonprogramssatsningen, en miljon nya bostäder i Sverige, under 1960- och 1970-talen ledde till många stora byggprojekt i Stockholm, utbredning av förorter och en ny, enhetlig typ av arkitektur. Den här boken beskriver bostadsbyggandet och tidens visioner och frågar vad man i dag kan dra för lärdomar av hur bostadsfrågan löstes då. 71 sidor.

Innehåll
Förord
Inledning
En ny bostadspolitik
Bostadsbrist och bostadssociala ambitioner
Kommunalt planmonopol och kommunal markpolitik
Byggandets aktörer
De nya förorterna växer fram
Förorternas utformning före 1960
1960-talets förorter
Det sena 1960- och 70-talens förorter
Kommunikationerna
Den sunda bostaden
Det sociala livet
Förortens yttre rum
Barnen i rekordårens byggande
Att värna bebyggelsens kvaliteter
Bebyggelsens förändring
Krav på varsamhet vid förändringar
Varsamhet kräver kunskap
Att arbeta med rekordåren som kulturmiljö
Bebyggelsens utformning
Stora och små hus
Färg och form
Konstruktion
Aktörer i urval

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad