Fasadritning med tillbyggnad av småstuga i tusch på transparent grå väv
Ritning

Ritning för tillbyggnad av familjen Jersilds småstuga i Norra Ängby 1942

Småstuga typ V 1935, Kv. Nätstickan nr 20 Ängby, Ändringsritning. Stockholms stads fastighetskontor - Egnahemsbyrån - Edvin Engström

Här kan du se ändringsritningar till författaren P. C. Jersilds barndomshem i Norra Ängby i Bromma. Ritningarna ingår i en bygglovsansökan från 1942, då familjen sökt tillstånd att bygga ut sitt lilla hus med ytterligare ett rum. Huset var en småstuga av typ V som uppförts 1933-1934 genom så kallat självbyggeri. Typ V (fem) var den minsta småstugan. Den hade två rum och kök i ett plan samt källare med badrum, WC, matkällare, pannrum och ett ”disponibelt” utrymme som kunde göras om till garage. Ritningen visar tillbyggnaden med ett tredje rum. På planritningen syns endast en del av bottenvåningen med tillbyggnaden markerad i rött.

Författarens egen berättelse

P. C. Jersild har skildrat sin uppväxt i Norra Ängby i den självbiografiska romanen ”Fem hjärtan i en tändsticksask”. I boken berättar han bland annat om när familjen fått bygglov till den efterlängtade tillbyggnaden. Jersild skriver (citat): 

”Stora händelser har timat; hela huset är förändrat! Ur den blinda vägg som fanns till höger om ytterdörren växer nu ett nytt rum fram på den plats där altanen legat. Äntligen har Stockholms stads småstugebyrå gett upp och meddelat byggnadstillstånd. Och det är mors förtjänst. Efter otaliga telefonsamtal, personliga besök och välformulerade inlagor kan huset nu byggas till med ett tredje rum. Så har hon för en tid lyckats lyfta sig ur sin letargi och spränga det byråkratiska motståndet. Hon har blivit en pionjär; efter oss kommer flera hundra liknande tillbyggnader att äga rum de närmaste åren.”

Under Dokument kan du läsa fortsättning på Jersilds beskrivning om tillbyggnaden (sid 90-91 ur Fem Hjärtan i en tändsticksask, 1989).

Mer om småstugor

Den kommunala bostadspolitiska satsningen på småstugor skulle skapa möjlighet för arbetare och lägre tjänstemän att flytta till ett eget hus. Genom att husbyggaren gick in med eget arbete som insats – och byggde huset själv – gavs lån utan kontantinsats. I lånet ingick byggnadsmaterial och arbetsledning. Typritningar till småstugorna togs fram vid Egnahemsbyrån (/Småstugebyrån) under ledning av chefsarkitekt Edvin Engström.

Norra Ängby blev Stockholms största småstugeområde med ca 1500 småstugor och radhus. Sammanlagt byggdes omkring 8100 småstugor i Stockholms förorter mellan åren 1927-1957. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1944 års karta "Stockholms stad med förstäder", utsnitt a

1944 års karta "Stockholms stad med förstäder", utsnitt a

Annons för Småstugebyrån från 1934

Annons för Småstugebyrån från 1934

Annons för småstugor från 1934

Annons för småstugor från 1934

Ardennergatan 7. Hässelby Gård. Ingenjör Lars-Erik Ekblom och Eva Ekblom med barnen Malte och Lena framför sin snart färdigbyggda småstuga, den 8000:e i Stockholm

Ardennergatan 7. Hässelby Gård. Ingenjör Lars-Erik Ekblom och Eva Ekblom med barnen Malte och Lena framför sin snart färdigbyggda småstuga, den 8000:e i Stockholm

Barnens ö / Per Christian Jersild

Barnens ö / Per Christian Jersild

Den 4000:de byggda småstugan - belägen på Korpmossevägen 62 - invigs i Hökmossen småstugeområde

Den 4000:de byggda småstugan - belägen på Korpmossevägen 62 - invigs i Hökmossen småstugeområde

Flygbild över Norra Ängby mot väster

Flygbild över Norra Ängby mot väster

Flygbild över Norra Ängby mot öster

Flygbild över Norra Ängby mot öster

Fyra gånger Ängby : minnen från Norra Ängby 1930-1950

Fyra gånger Ängby : minnen från Norra Ängby 1930-1950

Interiör av kök i hus i Ängby småstugeområde

Interiör av kök i hus i Ängby småstugeområde

Karta "Sundbyberg" från 1934

Karta "Sundbyberg" från 1934

Litet bo jag sätta vill

Litet bo jag sätta vill

Målning av hus i Ängbys småstugeområde

Målning av hus i Ängbys småstugeområde

Påbörjat arbetet med husbygge i Ängbys småstugeområde

Påbörjat arbetet med husbygge i Ängbys småstugeområde

Ritning till småstuga i Olovslund från 1927

Ritning till småstuga i Olovslund från 1927

Ritningar till  "Per-Albinhusen" 1932, radhus på Ålstensgatan

Ritningar till "Per-Albinhusen" 1932, radhus på Ålstensgatan

Skorstensblock uppmuras med gasbetongblock i kvarteret Nätstickan 18 vid Ringsjövägen i Ängbys småstugeområde

Skorstensblock uppmuras med gasbetongblock i kvarteret Nätstickan 18 vid Ringsjövägen i Ängbys småstugeområde

Småstugebyråns förråd i Ängby småstugeområde

Småstugebyråns förråd i Ängby småstugeområde

Stockholms stads småstugebyggen 1927-1937 : data och bilder sammanställda till Stockholms småstugeföreningars 10-årsjubileum i Stadshuset den 2 oktober 1937

Stockholms stads småstugebyggen 1927-1937 : data och bilder sammanställda till Stockholms småstugeföreningars 10-årsjubileum i Stadshuset den 2 oktober 1937

Stockholms stads småstugebyggen 1933

Stockholms stads småstugebyggen 1933

Stockholms stads småstugebyggen 1934

Stockholms stads småstugebyggen 1934

Takluckor läggs på  hus i kvarteret Nätstickan 4 vid Rökstensvägen i Ängbys småstugeområde

Takluckor läggs på hus i kvarteret Nätstickan 4 vid Rökstensvägen i Ängbys småstugeområde

Taktegel pålägges på hus i kvarteret Nätstickan 8 i Ängbys småstugeområde

Taktegel pålägges på hus i kvarteret Nätstickan 8 i Ängbys småstugeområde

Utsikt över Norra Ängby innan småstugebebyggelse

Utsikt över Norra Ängby innan småstugebebyggelse

Vägen till eget hem : Stockholms stads småstugeverksamhet

Vägen till eget hem : Stockholms stads småstugeverksamhet

Älvsjöbadet: Torrsim 1943

Älvsjöbadet: Torrsim 1943

Ängby kälkbacke: Kälkåkning i mars 1937

Ängby kälkbacke: Kälkåkning i mars 1937