Fasadritning med tillbyggnad av småstuga i tusch på transparent grå väv
Ritning
Arkitekt: Engström, Edvin (1890-1971), Egnahemsbyrån, Stockholms stads fastighetskontor. Stockholms stadsarkiv

Ritning för tillbyggnad av familjen Jersilds småstuga i Norra Ängby 1942

Småstuga typ V 1935, Kv. Nätstickan nr 20 Ängby, Ändringsritning. Stockholms stads fastighetskontor - Egnahemsbyrån - Edvin Engström

Här kan du se ändringsritningar till författaren P. C. Jersilds barndomshem i Norra Ängby i Bromma. Ritningarna ingår i en bygglovsansökan från 1942, då familjen sökt tillstånd att bygga ut sitt lilla hus med ytterligare ett rum. Huset var en småstuga av typ V som uppförts 1933-1934 genom så kallat självbyggeri. Typ V (fem) var den minsta småstugan. Den hade två rum och kök i ett plan samt källare med badrum, WC, matkällare, pannrum och ett ”disponibelt” utrymme som kunde göras om till garage. Ritningen visar tillbyggnaden med ett tredje rum. På planritningen syns endast en del av bottenvåningen med tillbyggnaden markerad i rött.

Författarens egen berättelse

P. C. Jersild har skildrat sin uppväxt i Norra Ängby i den självbiografiska romanen ”Fem hjärtan i en tändsticksask”. I boken berättar han bland annat om när familjen fått bygglov till den efterlängtade tillbyggnaden. Jersild skriver (citat): 

”Stora händelser har timat; hela huset är förändrat! Ur den blinda vägg som fanns till höger om ytterdörren växer nu ett nytt rum fram på den plats där altanen legat. Äntligen har Stockholms stads småstugebyrå gett upp och meddelat byggnadstillstånd. Och det är mors förtjänst. Efter otaliga telefonsamtal, personliga besök och välformulerade inlagor kan huset nu byggas till med ett tredje rum. Så har hon för en tid lyckats lyfta sig ur sin letargi och spränga det byråkratiska motståndet. Hon har blivit en pionjär; efter oss kommer flera hundra liknande tillbyggnader att äga rum de närmaste åren.”

Under Dokument kan du läsa fortsättning på Jersilds beskrivning om tillbyggnaden (sid 90-91 ur Fem Hjärtan i en tändsticksask, 1989).

Mer om småstugor

Den kommunala bostadspolitiska satsningen på småstugor skulle skapa möjlighet för arbetare och lägre tjänstemän att flytta till ett eget hus. Genom att husbyggaren gick in med eget arbete som insats – och byggde huset själv – gavs lån utan kontantinsats. I lånet ingick byggnadsmaterial och arbetsledning. Typritningar till småstugorna togs fram vid Egnahemsbyrån (/Småstugebyrån) under ledning av chefsarkitekt Edvin Engström.

Norra Ängby blev Stockholms största småstugeområde med ca 1500 småstugor och radhus. Sammanlagt byggdes omkring 8100 småstugor i Stockholms förorter mellan åren 1927-1957. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad