Foto

Småstugebyråns förråd i Ängby småstugeområde