Fasadritning i tusch på transparent grå väv
Ritning

Ritning till småstuga i Olovslund från 1927

Stugtyp enl. Rektor Hedströms motion. Rakt tak, Alt. II. (Litt. a.) ”Knivsta”. Stockholms stads fastighetskontor – Egnahemsbyrån – Edvin Engström.

Bygglovsritningar till småstuga av typen ”Knivsta”. Bygglovsansökan är för fastigheten Bokhyllan 13 på Stugvägen 10 i Olovslund. Ritningarna är stämplade och signerade av Egnahemsbyråns chefsarkitekt Edvin Engström. De har även godkänts av stadsarkitekt Sigurd Westholm och Gustaf Améen vid Fastighetskontorets husbyggnadsavdelning.

Olovslund i Bromma och Pungpinan i Skarpnäck var de första småstugeområdena som uppfördes genom självbyggeri i stadens regi. Drygt 200 småstugor stod färdiga 1927-1928, fördelade på 135 stugor i Olovslund och 67 i Pungpinan. Typritningarna togs fram vid Fastighetskontorets Egnahemsbyrå under ledning av Edvin Engström. Från början fanns två hustyper, ”Knivsta” med sadeltak och ”Ibo” med brutet tak. Båda hade träpanel och förstukvist, och tre rum och kök fördelade på 1 1/2 plan. I källaren fanns WC (toalett), tvättstuga med badkar, pannrum och matkällare.

Mer om småstugebyggandet

Den kommunala bostadspolitiska satsningen på småstugor skulle skapa möjlighet för arbetare och lägre tjänstemän att flytta till ett eget hus. Genom att husbyggaren gick in med eget arbete som insats – och byggde huset själv – gavs lån utan kontantinsats. I lånet ingick byggnadsmaterial och arbetsledning. Av de första småstugebyggarna var ungefär hälften industriarbetare, en fjärdedel byggnadsarbetare och ca 5 % tjänstemän.

Mellan åren 1927-1957 byggdes omkring 8100 småstugor i Stockholms förorter. Olovslund var ett av de första områdena och Norra Ängby det största. Både Olovslund, Pungpinan och Norra Ängby är idag klassade som så kallade riksintressen av Riksantikvarieämbetet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Annons för Småstugebyrån från 1934

Annons för Småstugebyrån från 1934

Egna hem
Tema

Egna hem

1926 bestämde Stockholms stad att starta ett organiserat självbyggeri för att lösa bostadsbristen. Staden lånade ut pengar och husägaren byggde huset själv. Detta kallades egnahems…

Karta "Äppelviken" från 1917-1933

Karta "Äppelviken" från 1917-1933

Kvarteret Bokhyllan 13 vid Stugvägen i Olovslunds småstugeområde

Kvarteret Bokhyllan 13 vid Stugvägen i Olovslunds småstugeområde

Litet bo jag sätta vill

Litet bo jag sätta vill

Nybyggare i Bromma : stadsdelarna Nockeby och Olovslund / Birgitta Conradson

Nybyggare i Bromma : stadsdelarna Nockeby och Olovslund / Birgitta Conradson

Olovslunds småstugeområde i  kvarteret Bokhyllan under byggnad

Olovslunds småstugeområde i kvarteret Bokhyllan under byggnad

Olovslunds småstugeområde i kvarteret Bokyllan under byggnad

Olovslunds småstugeområde i kvarteret Bokyllan under byggnad

Olovslunds småstugeområde innan bebyggelse. Från kvarteret Bokhyllan

Olovslunds småstugeområde innan bebyggelse. Från kvarteret Bokhyllan

Olovslunds småstugeområde under byggnad i kvarteret Bokhyllan, sett ifrån botten av Olovslundsdammen

Olovslunds småstugeområde under byggnad i kvarteret Bokhyllan, sett ifrån botten av Olovslundsdammen

Ritning för tillbyggnad av familjen Jersilds småstuga i Norra Ängby 1942

Ritning för tillbyggnad av familjen Jersilds småstuga i Norra Ängby 1942

Ritning till funkisvilla i Södra Ängby från 1937

Ritning till funkisvilla i Södra Ängby från 1937

Ritningar till  "Per-Albinhusen" 1932, radhus på Ålstensgatan

Ritningar till "Per-Albinhusen" 1932, radhus på Ålstensgatan

Småstugeområdet Olovslund under byggnad, sett från kvarteret Bokhyllan 10 och 11

Småstugeområdet Olovslund under byggnad, sett från kvarteret Bokhyllan 10 och 11

Stockholms stads småstugebyggen 1927-1937 : data och bilder sammanställda till Stockholms småstugeföreningars 10-årsjubileum i Stadshuset den 2 oktober 1937

Stockholms stads småstugebyggen 1927-1937 : data och bilder sammanställda till Stockholms småstugeföreningars 10-årsjubileum i Stadshuset den 2 oktober 1937

Stockholms stads småstugebyggen : köket i småstugan

Stockholms stads småstugebyggen : köket i småstugan

Stockholmsarkitekter

Stockholmsarkitekter

Vägen till eget hem : Stockholms stads småstugeverksamhet

Vägen till eget hem : Stockholms stads småstugeverksamhet