Foto
Fotograf: Studio Gullers. Stockholms stadsarkiv

Älvsjöbadet: Torrsim 1943

Genom att utbilda simlärare, starta simskolor och ha simundervisning i skolan ville Svenska livräddningssällskapet lära alla barn att simma. Först 1920 blev torrsimmet obligatoriskt i alla folkskolor. Under 1930-talet byggdes många simhallar men det dröjde till 1950-talet innan man började med kommunala simskolor.

Uppdaterad