Film & rörlig bild

Litet bo jag sätta vill

Tiden kring förra sekelskiftet präglades av utflyttning från landsbygden. Många emigrerade för att söka lyckan i Amerika medan andra sökte sig till storstäderna där det fanns industriarbeten att få.

Som en reaktion på detta startades Egnahemsrörelsen vid 1800-talets slut.

Rörelsen var en landsbygdspolitisk strömning med syfte att främja uppförandet av egnahem för mindre bemedlade jordbrukshushåll. På så sätt skulle flera stanna kvar i jordbruksnäringen på landet.

I filmen Litet bo jag sätta vill från 1939 har egnahemsidén nått staden och det byggs småhusområden som aldrig förr.

Filmens undertitel är En SF-kortfilm om nybyggarromantik i våra dagar och det är precis vad det är.

Med Svensk filmindustris Gunnar Skoglund som ciceron får vi här se 1930- och 40-talens folkhemsbygge igång bokstavligen med hammaren i hand.

Vi besöker bland annat idylliska trädgårdar i Åkeshov och ett småstugeområde i Enskede. I filmen görs också nedslag i Tallkrogens och Ängbys radhusområden och vi får se hur radhusen i Eneby vid Bromma blir till.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anläggningsarbeten för Doktor Abrahams Väg i Eneby småstugeområde

Anläggningsarbeten för Doktor Abrahams Väg i Eneby småstugeområde

Annons för småstugor från 1934

Annons för småstugor från 1934

Ardennergatan 7. Hässelby Gård. Ingenjör Lars-Erik Ekblom och Eva Ekblom med barnen Malte och Lena framför sin snart färdigbyggda småstuga, den 8000:e i Stockholm

Ardennergatan 7. Hässelby Gård. Ingenjör Lars-Erik Ekblom och Eva Ekblom med barnen Malte och Lena framför sin snart färdigbyggda småstuga, den 8000:e i Stockholm

Egna hem
Tema

Egna hem

1926 bestämde Stockholms stad att starta ett organiserat självbyggeri för att lösa bostadsbristen. Staden lånade ut pengar och husägaren byggde huset själv. Detta kallades egnahems…

Fyra gånger Ängby : minnen från Norra Ängby 1930-1950

Fyra gånger Ängby : minnen från Norra Ängby 1930-1950

Margaretavägen Enskede 1910

Margaretavägen Enskede 1910

Nödbostäder, barnrikehus och småstugor
Tema

Nödbostäder, barnrikehus och småstugor

Stockholm har under nästan hela sin historia varit en plats som människor har flyttat till. Många har sökt sig till staden i hopp om en ny framtid. Under 1800-talet ökade inflyttni…

Olympiavägen 40 i Tallkrogen småstugeområde

Olympiavägen 40 i Tallkrogen småstugeområde

Ritning för tillbyggnad av familjen Jersilds småstuga i Norra Ängby 1942

Ritning för tillbyggnad av familjen Jersilds småstuga i Norra Ängby 1942

Ritning till småstuga i Olovslund från 1927

Ritning till småstuga i Olovslund från 1927

Rumsinteriör från Jordgubbsvägen 13 i Eneby småstugeområde

Rumsinteriör från Jordgubbsvägen 13 i Eneby småstugeområde

Stockholms stads småstugebygge 1937

Stockholms stads småstugebygge 1937

Stockholms stads småstugor 1939

Stockholms stads småstugor 1939

Stockholms stads småstugor 1940

Stockholms stads småstugor 1940

Stockholms stads småstugor 1941

Stockholms stads småstugor 1941

Stockholmsbilder 1939

Stockholmsbilder 1939