Film & rörlig bild
Upphov: Svensk Filmindustri (SF). Kungliga biblioteket

Litet bo jag sätta vill

Tiden kring förra sekelskiftet präglades av utflyttning från landsbygden. Många emigrerade för att söka lyckan i Amerika medan andra sökte sig till storstäderna där det fanns industriarbeten att få.

Som en reaktion på detta startades Egnahemsrörelsen vid 1800-talets slut.

Rörelsen var en landsbygdspolitisk strömning med syfte att främja uppförandet av egnahem för mindre bemedlade jordbrukshushåll. På så sätt skulle flera stanna kvar i jordbruksnäringen på landet.

I filmen Litet bo jag sätta vill från 1939 har egnahemsidén nått staden och det byggs småhusområden som aldrig förr.

Filmens undertitel är En SF-kortfilm om nybyggarromantik i våra dagar och det är precis vad det är.

Med Svensk filmindustris Gunnar Skoglund som ciceron får vi här se 1930- och 40-talens folkhemsbygge igång bokstavligen med hammaren i hand.

Vi besöker bland annat idylliska trädgårdar i Åkeshov och ett småstugeområde i Enskede. I filmen görs också nedslag i Tallkrogens och Ängbys radhusområden och vi får se hur radhusen i Eneby vid Bromma blir till.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad