Pressklipp av gulnad tidningsannons med bild av man som bygger och typritning av småstuga
Text
Författare: Småstugebyrån, Stockholms stads fastighetskontor. Stockholms stadsarkiv

Annons för Småstugebyrån från 1934

”Det egna arbetet är verkligen guld värt.” Pressklipp av annons med bild av en man som bygger, typritning och beskrivning av småstuga typ V. Från Småstugebyrån vid Stockholms stads fastighetskontor år 1934.

Mer om småstugor

Den kommunala bostadspolitiska satsningen på småstugor skulle skapa möjlighet för arbetare och lägre tjänstemän att flytta till ett eget hus. Genom att husbyggaren gick in med eget arbete som insats – och byggde huset själv – gavs lån utan kontantinsats. I lånet ingick byggnadsmaterial och arbetsledning. Typritningar till småstugorna togs fram vid Småstugebyrån (/Egnahemsbyrån) under ledning av arkitekt Edvin Engström.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad