Text

Vägen till eget hem : Stockholms stads småstugeverksamhet

1904 genomförde Stockholms stad inköp av stora markområden i Enskede och Bromma för att låta uppföra egnahem i s.k. trädgårdsstäder. Tanken var att stadens invånare skulle kunna köpa egna billiga bostäder. De blev mycket populära, och därmed steg också huspriserna. Arbetarfamiljerna hade inte råd att köpa.

Småstugebyrån (Småa) bildades 1927 som en avdelning inom Stockholms stads fastighetskontor. Arbetare med många barn och med en blygsam men någorlunda säker inkomst, skulle få möjlighet att skaffa en egen småstuga. Husen byggdes av ägarna själva – på så vis hölls kostnaderna nere.

I denna broschyr från 1935 beskrivs hur ett småstugebygge går till. Skriften är 11 sidor lång och illustrerad med fotografier.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1900-1945 / text: Katinka Bergvall

1900-1945 / text: Katinka Bergvall

Egna hem
Tema

Egna hem

1926 bestämde Stockholms stad att starta ett organiserat självbyggeri för att lösa bostadsbristen. Staden lånade ut pengar och husägaren byggde huset själv. Detta kallades egnahems…

Nödbostäder, barnrikehus och småstugor
Tema

Nödbostäder, barnrikehus och småstugor

Stockholm har under nästan hela sin historia varit en plats som människor har flyttat till. Många har sökt sig till staden i hopp om en ny framtid. Under 1800-talet ökade inflyttni…

Ritning för tillbyggnad av familjen Jersilds småstuga i Norra Ängby 1942

Ritning för tillbyggnad av familjen Jersilds småstuga i Norra Ängby 1942