Foto

Påbörjat arbetet med husbygge i Ängbys småstugeområde