Foto
Fotograf: Stockholms stads småstugebyrå (SMÅA). Stockholms stadsmuseum

Påbörjat arbetet med husbygge i Ängbys småstugeområde

Uppdaterad