Foto

Den 4000:de byggda småstugan - belägen på Korpmossevägen 62 - invigs i Hökmossen småstugeområde